Contractul de muncă


Toți angajații din Norvegia au dreptul la un contract de muncă, indifererent de durata angajării sau de tipul de lucru. Nu există excepții de la această regulă. Angajatorul este responsabil să atribuie viitorului angajat un contract de muncă.


Contractul de muncă trebuie să conțină următoarele date:

  • Părțile contractuale, cine sunt persoanele care încheie contractul;
  • Locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este permanent, angajatorul trebuie să menționeze adresa biroului la care acesta își desfășoară activitatea sau adresa de domiciliu;
  • Fișa postului, poziția angajatului sau natura muncii;
  • Data începerii contractului;
  • Data expirării, în cazul în care raportul de muncă este temporară;
  • Perioada de probă (opțional);
  • Dreptul la concediu și îndemnizația de concediu, precum și regulile de determinare a zilelor corespunzătoare concediului;
  • Concedierea/ notificarea concedierii (zile/ luni);
  • Salariile și accesoriile, precum și alte beneficii care nu sunt incluse în salariu, de exemplu; contribuțiile de pensii, diurnă, etc.;
  • Timpul de lucru zilnic sau săptămânal, numărul de ore.

Cheltuielile de cazare și de transport

În cazul în care locul de muncă nu corespunde cu reședința angajatului, angajatorul este obligat să acopere cheltuielile pentru navetă. Acoperirea costurilor legate de transport, alimente și cazare ar trebui să fie discutate de cele două părți.


Interdicție privind reținerea unei părți din salariu

Un angajator nu poate deduce bani din salariul angajatului pentru vacanțe sau alte asemenea. Astfel de deduceri sunt permise în cazul în care nu sunt legate de sistemul de impozitare și în cazul în care anterior nu s-a convenit altfel. Dacă angajatul reziliază contractul fără îndeplinirea perioadei de preaviz, angajatorul poate deduce din costurile salariale ale angajatului, care au fost efectuate ca urmare a acestei încălcări.


Încetarea raporturilor de muncă


Din inițiativa angajatului

Dacă lucrați pe o bază permanentă, înainte de a părăsi locul de muncă trebuie să avertizați angajatorul în scris. Dacă în contract nu este prevăzut altfel, perioada de preaviz este de o lună, care începe în prima zi a lunii după ce anunțul a fost dat. Există norme cu privire la perioadele de preaviz de la 14 zile la 6 luni, în funcție de lungimea de ocupare a forței de muncă și de vârsta angajatului. Perioada de preaviz se calculează de la începutul lunii viitoare, astfel încât cel mai bine este să raportați terminarea contractului la ieșirea din luna.


Din inițiativa angajatorului

Un angajator nu te poate concedia fără a avea un motiv bun. În caz contrar, este recomandat să insistați pentru o justificare scrisă pentru concediere. Numai după 12 luni de lucru, concedierea pe caz de boală poate fi abordată și chiar și în aceste condiții trebuie evaluată concret. O femeie nu poate fi concediată din cauza sarcinii.


Puteți fi concediat fără preaviz dacă nu ați realizat deloc sarcinile de lucru, sau dacă a avut loc o încălcare gravă a contractului de muncă. Din acel moment nu veți mai fi nici remunerat. 


În cazul în care nu considerați că motivele de concediere sunt cele prezentate, sau că nu sunt suficient de clare, puteți solicita drepturi de negociere în termen de 14 zile de la primirea preavizului de concediere. În acest caz, trebuie să solicitați asistență unui avocat sau sindicat, iar instanțele judecătorești norvegiene vor soluționa cazul. 


Dacă ați fost concediat ca urmare a ocupării forței de muncă reduse în companie, aveți dreptul să aveți prioritate la obținerea unui loc de muncă în aceeași companie în orice altă poziție pentru care sunteți calificat. Acest drept de preemțiune este valabil numai dacă ați lucrat timp de cel puțin un an, în ultimii doi ani la aceeași companie.


Pentru mai multe informații, consultați pagina www.arbeidstilsynet.no .