Concediu forțat

Angajatorul are dreptul de a elibera temporar din funcție un angajat, prin concediu forțat,  în cazul în care compania trece printr-o situație specială care face dificilă oferirea unui loc de muncă pentru toți angajații.  Motivele ar putea fi  următoarele:

  • Lipsa de comenzi,
  • Lipsa de materii prime,
  • Alte motive - greve, dezastre naturale, și așa mai departe.

Concediul impus poate dura o perioadă clară de timp sau nedefinit până când situația companiei se îmbunătățește, locul de muncă va fi bineînțeles păstrat pentru angajatul respectiv.

Înainte de a pune un angjat în concediu forțat este necesar:

  1. Să se organizeze o reuniune cu reprezentații lucrătorilor vizați (tillitsvalgt) în care să se discute viitorul acestora și să se scrie procesul-verbal al reuniunii.
  2. Fiecare angajat trebuie să primească un avertisment scris în ceea ce privește concediul forțat (permitteringsvarsel).
  3. Intrarea în concediu impus nu poate începe mai devreme de 2 săptămâni după ce a fost înmânat avertismentul  scris.

În cele mai multe cazuri cei obligați să se conformeze aestei  măsuri  sunt cei angajați recent în companie, însă  angajatorul are dreptul final de a decide cine este eliberat temporar din funcție.

 

Primele zile de concediu forțat sunt plătite de către angajator (10 până la 15 zile).

Mai târziu, în cazul în care poziția angajatului este redusă cu 50% sau mai mult, acesta poate primi beneficii financiare (dagpenger) de la NAV (Ocuparea Forței de Muncă și Securitate Socială Norvegiană) în conformitate cu dispozițiile de primire a ajutorului de șomaj. Pentru a avea dreptul la aceste beneficii, angajatul trebuie să prezinte NAV-ului avertismentul dat de angajator privind concediul forțat. Există unele excepții atunci când NAV poate refuza să plătească prestațiile de șomaj. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați NAV.

Concediile forțate nu trebuie să depășească 52 de săptămâni.

Un angajat dispus în concediu obligatoriu poate participa la programe de reconversie profesională și de plasare NAV. De asemenea poate efectua lucrări plătite, dar în acest caz i se va reduce beneficiul de șomaj.

 

O dată pe lună, angajatorul trebuie să informeze angajatul cu privire la situația din companie.

Dacă situația companiei s-a îmbunătățit și se poate reveni la locul de muncă, angajatorul va notifica angajatul, iar acesta poate veni să lucreze în 2 zile (sau mai multe zile, dacă angajatorul este de acord).


Mai multe informații în limba engleză puteți găsi aici .