Sistemul medical

Persoane cu rezidență temporară în Norvegia

Dacă vreți să primiți tratament medical în Norvegia și aveți un număr de identificare temporară D, sunteți turist sau sunteți în așteptarea unui număr de identificare personal norvegian, este necesar să aveți un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) pe care îl puteți dobândi în România. Dispunând de acest card de asigurat puteți fi sigur că veți primi asistență medicală în conformitate cu legislația norvegiană.

 

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la o Casă de Asigurări de Sănătate Teritorială.  Formularul de cerere, precum și mai multe informații pot fi găsite la centrele Caselor de Asigurări de Sănătate Teritorială, precum și pe site-ul: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_ro.htm.

 

Asiguratul, posesor al unui card de sănătate, are dreptul la serviciile de urgență medicale gratuite la fel ca și cetățenii statelor membre. Taxele de pacient și primele, pe care acesta trebuie să le plătească instituției medicale pentru furnizarea de servicii de sănătate în legislația statului membru sunt, de asemenea, compensate de Fondul de Asigurare de Sănătate precum și asistența medicală de urgență care ajută la determinarea gradului de participarea al medicului. Această asistență este necesară, de obicei în cazul unor boli acute sau al unui accident. Cardul însă nu acoperă procedurile de repatriere sau de transport în caz de boală sau accident. De asemenea nu acoperă îngrijirile medicale primite în regim privat. 

 

Dacă un cetățean român călătorește în străinătate, și nu are cardul european de asigurări de sănătate cu el, dar are nevoie de îngrijire medicală de urgență, va trebui să plătească singur întreaga asistență oferită, iar la revenirea în România va trebui să aplice la Fondul de Asigurare de Sanătate regional pentru a i se rambursa aceste cheltuieli.  


Rezidenți în Norvegia

Dacă locuiți și lucrați în Norvegia, sunteți înregistrați la Norske Folketrygden (Sistemul Național de Asigurări Norvegian) care cuprinde întreaga populație. Acesta implică un sistem de sănătate publică finanțat de statul norvegian și manageriat la nivel regional. NAV plătește astfel parțial costurile medicale. În general se percepe o taxă pentru vizitele la doctor, însă internările în spital sunt în cele mai multe cazuri gratuite. Dacă aveți propria afacere, NAV-ul o să plătească după 16 zile de boală, dacă aveți o înțelegere scrisă cu NAV-ul.