Uzņēmuma reģistrēšana

Uzņēmuma reģistrēšana

Diezgan daudz latviešu, kuri dzīvo Norvēģijā, ir nodibinājuši viena vai vairāku personu uzņēmumus Norvēģijā. Tādā veidā personas pastāvīgi veic darbību, meklē klientus, sniedz pakalpojumus un veic finanšu uzskaiti.

Pirmais solis uzņēmuma dibināšanā ir uzņēmuma reģistrācija. Uzņēmumu var reģistrēt, aizpildot Brønnøysund reģistrācijas centra formu (BR-1010). Anketu atradīsiet mājaslapā www.altinn.no vai lūdziet, lai minēto formu Jums atsūta Brønnøysund reģistrācijas centrs.


Ja pareizi aizpildīsiet uzņēmuma reģistrācijas formu (BR-1010), Jūsu uzņēmums tiks reģistrēts:

 • Juridisko personu reģistrā,
 • Uzņēmumu reģistrā,
 • PVN maksātāju sarakstā,
 • Darba un veselības ministrijā (NAV),
 • Darbinieku un darba devēju reģistrā (NAV AA reģistrā),
 • Uzņēmējdarbības statistikas reģistrā,
 • Uzņēmumu peļņas nodokļa reģistrā.


 Pēc papildu informācijas vērsieties Brønnøysund reģistrācijas centrā, kurš atrodas Brønnøysundregistrene, NO-8910 Brønnøysund, pa telefonu 75 00 75 00 vai apmeklējiet mājaslapu www.brreg.no.


Informāciju par uzņēmuma dibināšanu un pārvaldību angļu un norvēģu valodā meklējiet adresē www.bedin.no.Arvien vairāk tautiešu ļaujas kārdinājumam dibināt individuālo uzņēmumu. Bieži darba devējam pieprasa reģistrēt privātu uzņēmumu, vēloties izvairīties no lielākiem nodokļiem. Pirms izšķiraties par uzņēmuma dibināšanu, apdomājiet šādus jautājumus:

 1. Vai Jums pašam ir jāveic darbs?
 2. Vai Jūsu darba devējs kontrolē Jūsu veicamo darbu?
 3. Vai Jūsu darba devējs sagādā darba telpas, darbarīkus, materiālus vai citus palīglīdzekļus, kuri nepieciešami darba veikšanai?
 4. Vai Jūsu darba devējs ir atbildīgs par Jūsu veiktā darba rezultātu?
 5. Vai darba devējs regulāri katru mēnesi izmaksā algu? 
 6. Vai Jūs un darba devējs pastāvīgi sadarbojaties un vai esat vienojušies par atlaišanas termiņiem?
 7. Vai Jūs strādājat 

Ja uz visiem jautājumiem atbildējāt apstiprinoši, tātad Jūs saista tikai darba attiecības un darba devējs cenšas izvairīties no nodokļiem un atbildības. Apsveriet, vai patiesi vēlaties dibināt uzņēmumu, jo Jums kā uzņēmuma īpašniekam vajadzēs uzņemties visu atbildību, t. i., bankrota gadījumā segt zaudējumus ar savu īpašumu, pildīt ne tikai nodokļu deklarēšanas formu, bet arī uzņēmējdarbības atskaites, veikt grāmatvedību, pirkt darbarīkus u. tml.

 


Ja Jums ir individuālais uzņēmums, Jūs varat:

 

 • Pats noteikt savu darba laiku
 • Pats plānot veicamos darbus

Jums vajadzēs:

 • Vest grāmatvedību un iesniegt pārskatus nodokļu dienestam (obligāti)
 • Maksāt PVN (obligāti, nopelnot vairāk nekā 50 000,- NOK)
 • Maksāt ienākuma nodokli (obligāti)
 • Apdrošināties pret nelaimes gadījumiem darbā (nav obligāti)
 • Apdrošināties pret brāķi/ kaitējumu darbā/ darba vietā (nav obligāti)
 • Ievērot drošības prasības (obligāti)
 • Darba apģērbu, instrumentus un aizsarglīdzekļus (obligāti)

Individuālajam uzņēmumam nav spēkā Norvēģijas obligātais stundu tarifs dažu profesiju darbiniekiem. Tas nozīmē, ka saņemsiet tādu samaksu, par kādu būsiet vienojušies ar pasūtītāju.

Jāatzīmē, ka tagad darba devējam lūdz / liek saviem darbiniekiem atvērt individuālos uzņēmumus, kaut gan darbinieki strādā kā nolīgti darbinieki. Tādā gadījumā darba devējs izvairās no darba devēja atbildības (ne par ko neatbild), un visa atbildība (maksāt nodokļus, apdrošināšanu, atbildība par darba brāķi u. c., darba apģērbu, drošību, darbarīkiem) tiek uzlikta darbiniekiem.

Ja sāksiet strādāt kā individuālais uzņēmums, bet visu tik un tā noteiks darba devējs un liks strādāt noteiktas darba stundas, varat paziņot darba inspekcijai, norādot darba vietas adresi. Ieradīsies amatpersonas, noskaidros, ka faktiski esat nolīgti darbinieki, un uzliks par pienākumu darba devējam Jūs pieņemt darbā, parakstot līgumu. 

Darba inspekcija garantē konfidencialitāti.

 

Avoti: alltin.no, brreg.no, Grupa Facebook Norvēģijā strādājošajiem