Automašīna


Importētas automašīnas reģistrācija

Norvēģijā varat vadīt automašīnu, kas reģistrēta Latvijā, ja Norvēģijā plānojat dzīvot uz neilgu laiku. Laiks, kas tiek pavadīts valstī, tiek aprēķināts no tā momenta, kad Jūs šķērsojat Norvēģijas robežu, nevis no tā momenta, kad atvedat automašīnu. Ja Norvēģijā plānojat palikt uz vienu gadu, varat droši vadīt savu automašīnu ar Latvijas numuriem. Nepieciešams tikai tas, ka Jūs šo faktu varētu pamatot ar dokumentiem, kuri apliecinātu, kad atbraucāt uz valsti un kad plānojat braukt prom. Par tādu dokumentu var kalpot pagaidu darba līgums, kurā norādīti datumi, kad sākāt strādāt un kad beigsiet.

Jūs zaudējat tiesības vadīt automašīna, kas reģistrēta Latvijā, ja:

  • fiksēts darba līgums tiek apmainīts pret pastāvīgu darba līgumu,
  • pēdējo divu gadu laikā esat reģistrēts Norvēģijas iedzīvotāju reģistrā vairāk nekā 365 dienas.

Tādā gadījumā vajadzēs samaksāt automašīnas muitas nodokļus un reģistrēt automašīnu Norvēģijā.

Šajā mājas lapā varat aprēķināt, cik Jums izmaksāt automašīnas reģistrēšana.


Informācija par muitas nodokļiem sniegta www.toll.no


Izņēmumi

Izņēmumi tiek piešķirti personām, kas pastāvīgi dzīvo Norvēģijā. Tādas personas var izmantot Latvijā reģistrētas automašīnas, ja

  • Latvijā aizvada ne mazāk kā 185 dienas gadā,
  • Latvijā dzīvo laulātais biedrs vai bērns.

Ja atbilstat minētajām prasībām, automašīnā glabāt dokumentus, kuri varētu apliecināt iepriekš minēto informāciju.


Ja Jūs plānojat Norvēģijā dzīvot vienu gadu, taču paliekat uz vēl vienu gadu, Jums ir pienākums vērsties muitā un saņemt atļauju vadīt automašīnu, kas reģistrēta Latvijā, uz vēl vienu gadu. Kā apliecinājumu vajadzēs iesniegt darba līgumu. Minētajai atļaujai jābūt izdotai, kamēr vēl nav beidzies pirmais gads.


Ja Jūs esat parakstījis pastāvīga darba līgumu un plānojat Norvēģijā dzīvot vairāk nekā vienu gadu un vadīt automašīnu, kas reģistrēta Norvēģijā. Ja plānojat automašīnu atvest no Latvijas, vajadzēs samaksāt muitas nodokli un pārreģistrēt to. Ļoti bieži minētais variants ir dārgāks par automašīnas pirkšanu Norvēģijā.


Plašāku informāciju par šo tēmu varat atrast interneta muitas mājas lapā www.toll.no vai piezvanot pa tālruni 03012, no ārvalstīm zvanīt uz tālr. nr.: (+ 47) 22860850.


Esam saņēmuši lasītāju komentārus un sniedzam papildus informāciju, kuru snieguši mums speciālisti:

 

Ļoti daudzi lietuvieši saņem atšķirīgu informāciju par to, cik ilgi, atbraucot uz Norvēģiju, drīkst braukāt ar automašīnu, kurai ir Lietuvas numuri. Šeit savāktā informācija, pēc mūsu domām, palīdzēs atbildēt uz dažiem jautājumiem.

 

Ārvalstu automašīnas reģistrācijas numuru apmainīšana pret Norvēģijas numuriem ir automašīnas importēšana uz valsti, samaksājot importa nodokli.


To obligāti ir jāveic visām personām, kas imigrē uz Norvēģiju un plāno ilgstoši vai uz visu laiku palikt šajā valstī.


Personai, kas regulāri strādā un/vai dzīvo Norvēģijā un kurai ir beztermiņa darba līgums, ir pienākums no Lietuvas atvesto automašīnu importēt, to pārreģistrējot un samaksājot muitas nodokļus. Nepieciešams sazināties ar muitas dienestu, kurš norādīs termiņu, kura laikā obligāti to jāizdara. Parasti tie ir 3 vai 6 mēneši.

 

Dažos gadījumos Norvēģijā varat izmantot arī ārvalstīs reģistrētu automašīnu.


Ja Norvēģijā esat tikai uz noteiktu laiku un varat uzrādīt šī fakta apliecinošus dokumentus, jo Norvēģijā būsiet tikai 12 mēnešus (vienu gadu), tad varat braukāt ar nepārreģistrētu ārvalsts automašīnu, tas ir, ar Lietuvas numuriem un nemaksāt importa nodokli. Kā apstiprinošu dokumentu, ka valstī atrodaties tikai uz pagaidu laika, varat uzrādīt  noteikta termiņa darba līgumu (kurā norādīts līguma izbeigšanās termiņš). Šo līgumu (vai citu dokumentu, kas apstiprina Jūsu pagaidu uzturēšanos Norvēģijā) rekomendējam glabāt automašīnā un uzrādīt muitas ierēdņiem, ja tie Jūs apstādinātu.  Ja tāds noteikta termiņa līgums tiktu pagarināts uz vēl vienu gadu, savukārt Jūs plānojat ilgstoši braukt prom no Norvēģijas un tādēļ  vēlaties turpināt braukāt ar nepārreģistrētu automašīnu, Jums obligāti jāsazinās ar muitas dienestu pa tālruni 03012 un jānoskaidro, vai Jums būs atļauts vēl vienu gadu nepārreģistrēt Lietuvas automašīnu. Tāpat varat vērsties muitas dienestā, vadoties pēc savas dzīvesvietas. Pēc diviem gadiem, ja tomēr Norvēģijā paliksiet ilgāk, Jums būs pienākums automašīnu pārreģistrēt. Ja tiks izmainīti Jūsu darba līguma Norvēģijā nosacījumi, tas ir, ja saņemsiet pastāvīga darba līgumu, Jums tāpat būs pienākums automašīnu pārreģistrēt.


Ja esat sezonas vai komandējumā izsūtīts darbinieks (komandējumā izsūtīts darbinieks esat tajā gadījumā, ja strādājat ārvalsts uzņēmumā) un regulāri braukājat no Norvēģijas uz Lietuvu, savukārt Jūsu ģimenes locekļi dzīvo Lietuvā, tāpat varat braukāt Norvēģijā ar neimportētu, tas ir, nepārreģistrētu automašīnu. Obligāti saglabāt un uzrādīt dokumentus, kas apliecina, ka Jūsu ģimene dzīvo Lietuvā, tas ir, laulības apliecību un dzīvesvietas reģistrācijas Lietuvā apliecību, kurā būtu norādīts, ka automašīnas īpašnieks un tā sieva (un bērni) pastāvīgi dzīvo tanī pat dzīvesvietā Lietuvā. Tāpat glabāt dokumentus un apliecinājumus, ka regulāri braukājat no Norvēģijas uz Lietuvu, tas ir, prāmja biļetes.


Ja personai ir beztermiņa līgums Norvēģijā, savukārt laulātais biedrs un bērni atbraukuši, vadoties pēc ģimenes imigrācijas panta ar mērķi apmesties uz dzīvi Norvēģijā, atbraukusī persona nedrīkst braukāt ar Lietuvas automašīnu un tai ir pienākums muitas dienesta noteiktajā laikā automašīnu pārreģistrēt un samaksāt muitas nodokļus.


Katrs tāds gadījums, kad ārvalstu automašīnu pārbauda muitas ierēdņi, tiek vērtēts individuāli, un situācija par ārvalstī dzīvojošo ģimeni un tās apmeklēšanu tāpat tiek vērtēta individuāli. Tādēļ nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi šīm situācijām. Muitas dienests rekomendē, ja rodas neskaidrības par individuālu situāciju, vērsties šajā institūcijā, vadoties pēc savas dzīvesvietas.

Plašāka informācija www.toll.no