Saslimstot


Atbrīvošana no darba ar ārsta izziņu


Ja esat saslimis un tādēļ nevarat strādāt, Jūs pretendējat uz slimības pabalsta izmaksām no NAV. Ja strādājat ilgāk nekā 4 nedēļas, Jums ir tiesības uz izmaksām no pirmās saslimšanas dienas. Paziņojot par slimību personiski un iesniedziet ārsta izziņu. Darba devējs apmaksās 16 slimošanas dienas, valsts apdrošināšanas sistēma (NAV) – visu citu. Slimības pabalsta izmaksu saņemsiet ne ilgāk kā 52 nedēļas. Pabalsta izmaksas apjoms algotiem darbiniekiem sastāda 100 % no ar nodokli apliekamiem ienākumiem. Tas no pirmās slimības dienas maksājams 260 dienas (52 nedēļas). Neņemot vērā ienākumus, kas ir lielāki par sešām minimālajām algām (MA).


Personām, kuras ir nodibinājušas savu uzņēmumu, no septiņpadsmitās slimības dienas 248 dienu slimības pabalsts sastāda 65% no ienākumiem, no kuriem tiek uzkrāta pensija. Ja pašnodarbinātā persona maksā lielākas brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas, tad slimības pabalstu viņa saņem no pirmās slimības dienas vai 65% apjomā no ienākumiem, no kuriem maksājama pensija, kuru viņiem būtu tiesības saņemt, vai 100 % šo ienākumu no septiņpadsmitās vai pirmās slimošanas dienas.

Plašāku informāciju meklējat: www.nav.no.