Darbs


Darba meklēšana

Darbu varat meklēt pirms ierašanās Norvēģijā un jau pēc ierašanās valstī. Ja ierodaties Norvēģijā, nezinādami, ko strādāsiet, ņemiet līdzi ietaupījumus iztikai, jo ne vienmēr paveicas uzreiz un meklējumi var ieilgt. Ir vairāki darba meklēšanas veidi. Varat izmantot vienu no tiem vai visus uzreiz:


Darba sludinājumu meklēšana internetā:


Vērsties nodarbinātības aģentūrās, kuru sarakstu var atrast Norvēģijas dzeltenajās lapās www.gulesider.no. Šīs mājaslapas meklēšanas lodziņā ievadiet vikarbyrå. Par nodarbinātības aģentūru pakalpojumiem nav jāmaksā. Vairākas populārākās Norvēģijas nodarbinātības aģentūras:


Pirms darba uzsākšanas

Svarīgākais pirms darba uzsākšanas Norvēģijā:


1.      Uzturēšanās atļauja

2.      Nodokļu karte un Norvēģijas personas kods. Katram strādājošajam Norvēģijā jāmaksā nodokļi. Par nodokļu maksātāju kļūsiet, kad saņemsiet nodokļu karti Skattekort. To varat pieteikt nodokļu inspekcijā, uzrādot darba līgumu un personas dokumentu. Nedēļu pēc kartes pieteikšanas saņemsiet to pa pastu. Tikko saņemsiet nodokļu karti, iesniedziet to darba devējam.

Katra gada sākumā tiek izdota jauna kartiņa kārtējam gadam. Vairāk informācijas atradīsiet nodokļu inspekcijas mājaslapā www.skatteetaten.no.

Ja pirmā darba mēneša laikā nodokļu kartiņu neiesniegsiet darba devējam, viņš 50% no Jūsu darba algas atskaitīs nodokļos.

3.      Konts bankā, uz kuru tiks pārskaitīta darba alga. Ja vēlaties atvērt kontu bankā, bankas darbiniekiem iesniedziet Norvēģijas pastāvīgo vai pagaidu personas kosu un pasi.