Atvaļinājums

Strādājot Norvēģijā, Jums ir tiesības ņemt 25 darba dienas ikgadējo atvaļinājumu, ar noteikumu, ka esat nostrādājis visu atvaļinājumam nepieciešami periodu. Par darba dienām tiek uzskatītas piecas darba dienas un sestdiena. Tātad varat atpūsties četras nedēļas un vienu darba dienu. Norvēģijā atvaļinājumu sezona sākas 1. maijā un beidzas 30. septembrī. Atvaļinājumu prasiet iepriekš un sagaidiet darba devēja apstiprinājumu.


Jaunā darbā varat prasīt atvaļinājumu, iesniedzot pierādījumus, ka brīvās dienas netika izmantotas iepriekšējā darbā. Ja sākāt strādāt ne vēlāk kā 30. septembrī, varat prasīt 25 darba dienas ilgu atvaļinājumu līdz kalendāra gada beigām. Ja sākāt strādāt pēc 30. septembra, Jums pienākas 6 darba dienas ilgs atvaļinājums.


Visiem strādājošajiem Norvēģijā pienākas atvaļinājuma nauda. To aprēķina par iepriekšējo nostrādāto gadu. Ja darbavietā strādājat mazāk nekā vienu gadu, ir tiesības uz atvaļinājumu, bet atvaļinājuma nauda netiek maksāta, tā uzkrājas. Atvaļinājuma naudai jābūt ne mazākai par 10,2% no atvaļinājuma naudas aprēķināšanas bāzes – gada laikā saņemtās darba algas, prēmijām, komisijas naudas. Atvaļinājuma nauda tiek ieskaitīta noteiktajā maksājuma dienā pirms atvaļinājuma. Nav atļauts atvaļinājuma naudu izmaksāt kopā ar algu, ja tas nav paredzēts kolektīvajā līgumā. Aizejot no darba, neatkarīgi no tā, cik ilgi nostrādājāt, Jums pienākas atvaļinājuma nauda.


Atvaļinājuma naudu aprēķiniet aprēķiniet internetā

  http://www.dagbladet.no/dinside/kalkulatorer/feriepenger/