Izglītība Norvēģijā


Bērnudārzi

Par bērnudārziem ir atbildīgas pašvaldības. Ja vēlaties savu bērnu vest uz bērnudārzu, aizpildiet veidlapu, kuru saņemsiet dārziņā vai pašvaldībā. Cenas un pieņemšanas noteikumi dažādos bērnudārzos var atšķirties. Bērnudārza izmaksas var sasniegt maksimums 2,750 NOK. Pieņemšana galvenokārt noris vienu reizi gadā.

 

Plašāku informāciju varēsiet uzzināt, sazinoties ar pašvaldību, kurā dzīvojat. Bērni līdz sešu gadu vecumam var apmeklēt valsts vai privātos bērnudārzus.

Skolas

Norvēģijā bērni skolā sāk iet no sešu gadu vecuma. Izglītība ir bezmaksas. Pamatskolu bērni beidz pēc desmit gadiem. Jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem iet vidusskolā. Šeit visiem tiek sniegtas profesionālās prasmes un jaunieši tiek sagatavoti, lai varētu iestāties universitātēs. Visiem ārvalstu bērniem ir tiesības iegūt izglītību. Informāciju par skolām atradīsiet savas dzīvesvietas pašvaldības (apkaimes) interneta mājas lapā, piemēram, www.oslo.kommune.no.

 

SFO (Skolefritidsordning/ Ārpusskolas aktivitātes)

Bērni, kas iet pirmajā – ceturtajā klasē, var iet uz ārpusskolas uzraudzības centru pirms un pēc stundām (no plkst. 7 līdz plkst. 17). Šeit bērni pieaugušo uzraudzībā zīmē, lasa vai gatavo mājas darbus. Ja bērns norvēģiski vēl nerunā, tas tiek atsevišķi apmācīts, kamēr varēs iet skolā un runāt norvēģiski ar citiem bērniem.