ID-karte būvniecības sektorā strādājošajiem

Visiem būvniecībā un būvju ierīkošanas vietās nodarbinātajiem, Norvēģijā ir jābūt speciālai personu apliecinošai kartei. Tas attiecās uz visiem: gan norvēģiem, gan ārvalstu darbiniekiem, gan pašnodarbinātajiem, kuri strādā savos uzņēmumos, gan uz pilnu slodzi vai puslodzi strādājošajiem, kā arī uz tiem, kuri veic īslaicīgu un ilgtermiņa darbu. Būvnieka ID-karte ir nepieciešama arī palīgstrādniekiem. ID-karte palīdz identificēt personu un uzzināt, kurā uzņēmumā viņa strādā. Darba devējam ir pienākums parūpēties par to, lai viņa darbiniekiem būtu personu apliecinošās kartes. Uzņēmumu īpašniekiem vajadzētu pašiem sagādāt šīs kartes.

 

Šī karte ir obligāta arī būvju palīgstrādniekiem, tādiem kā apkopējiem, ēdnīcas darbiniekiem u. c., ja viņi strādā būvniecībā un ja ēdnīca ir ierīkota būvlaukumā. ID-kartei ir jābūt arī autovadītājiem, kuri būvniecībā strādā patstāvīgi.

 

Ja Jums ir ID-karte uzņēmumā, kurā Jūs strādājat tikai konkrētos periodos, bet tāpat veicat būvniecības darbus arī citos uzņēmumos vai Jums ir savs uzņēmums, atsevišķai ID-kartei ir jābūt katrā šai darbībai. Mūsu mērķis – kas Jūs esat un kādos uzņēmumos strādājat.

Ir tikai viens uzņēmums, kas izdod šīs kartes – tās pasūtāmas www.byggekort.no.
Būvlaukuma vai būvju ierīkošana nozīmē:


Pieprasīt, lai būtu ID-karte, kas ļauj veikt būvniecības, būvju ierīkošanas un montēšanas darbus, kas noris būvējot, remontējot vai ierīkojot būves, skat. dekrētu par Būvniecību 2. b. p. (byggeherreforskriften § 2 b)

 • būvju būvniecība
 • ierīkošana un instalācija
 • būvelementu samontēšana un demontēšana
 • nojaukšana, pārbūvēšana* un ierīkošana
 • dezinficēšana un uzraudzīšana
 • cita būvniecība, piem., tuneļu un tiltu
 • rakšana, spridzināšana un citi būvniecības sagatavošanas darbi
 • citi darbi, kas saistīti ar būvniecību, piem., pagaidu autotransporta darbnīcas un citu mašīnu, kas lietojamas būvlaukumā, remontēšana un uzraudzīšana.

Prasība par ID-karti ir spēkā arī tad, ja strādājat atjaunojot (pārbūvējot) jau esošas celtnes, kā arī darbiniekiem, kuri ierīko elektrotīklus, eskalatorus, gaisa kondicionēšanas sistēmas, liftus, t. i., visu, kas ir integrēts celtnē. Rūpniecisko iekārtu un mašīnu uzraudzīšana un maiņa nav darbs būvlaukumos, tādēļ tur strādājošiem ID-kartes nav nepieciešamas.


ID karte netiek pieprasīta, ja strādājat ne pagaidu objektā, bet pastāvīgā darba vietā kurā, piem., tiek būvēti kuģi vai ražotas mājas vai māju daļas.

ID karte netiek pieprasīta personām, kas tīra sniegu gar būvniecības vietām esošajos ceļos.


Lai saņemtu ID karti

Darba devējam un darbiniekiem jāreģistrējas šajos reģistros


 • Uzņēmumu reģistrs – obligāti visiem
 • Iedzīvotāju reģistrs vai Centrālais nodokļu dienests ārvalstu lietu jautājumos (SFU) – obligāti visiem
 • Darbinieku un darba devēju reģistrs (Aa reģistrs)
 • Centrālais nodokļu dienests ārvalstu lietu jautājumos (SFU)
 • PVN reģistrs (MVA)

Vairāk informācijas par reģistriem atradīsiet www.arbeidstilsynet.no/byggekort/registerkrav .


Pirms iesnieguma iesniegšanas par ID kartes saņemšanu jāpārbauda, vai reģistrācija dažādos reģistros ir pareiza. Ja neesat pareizi iereģistrēts, Jūsu iesniegums par ID kartes saņemšanu var tikt atmests, jo Jūsu sūtītā informācija tiks elektroniskā veidā salīdzināta ar reģistriem.

Uzņēmums nevar piespiedu kārtā tikt likvidēts vai slēgts, t.i., tam nevar tikt ierosināts bankrots.


Kas ir atbildīgs par ID kartes pieteikšanu?

Darba devējs vai individuālā uzņēmuma īpašnieks ir atbildīgs, lai visiem būvniecības vietās strādājošajiem būtu „Oberthun Technologies” (iepriekš „NORSIK”) izsniegtas ID kartes. Ja būvniecības vietās strādā personas, ko atsūtīja darbā iekārtošanas uzņēmumi, tad ID kartes jāsagādā uzņēmumiem, kas šos darbiniekus ir nodarbinājis un nosūtījis uz darba vietu.


Pasūtījumu var veikt persona, ko ir norīkojis uzņēmums, kā arī kam ir attiecīgās uzņēmuma pilnvaras. Šai personai jāstrādā uzņēmumā, saskaņā ar kura pilnvaru tiek pasūtītas ID kartes.


Ja nevarat piereģistrēties kā ID kartes pasūtītājs, vairāk informācijas meklējiet nwww.arbeidstilsynet.no/byggekort/bestillingsinfo


Kā pasūtīt ID karti?

Pasūtījums tiek veikts divos posmos. Vispirms jāreģistrējas kartes pasūtītājam. Kad pasūtītājs ir piereģistrējies un saņēmis pasūtītāja ID, var pasūtīt kartes. Vairāk informācijas www.arbeidstilsynet.no/byggekort/bestillingsinfo

 

Atsūtītās iesniegumu anketas, kas ir aizpildītas ar kļūdām vai kurās nav norādīts pasūtītāja ID, tiks iznīcinātas, Jums par to neziņojot.

Ja nesaņemsiet informāciju divu nedēļu laikā, zvaniet uz „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) informatīvo tālruni 820 77 306

 

Vairāk informācijas www.arbeidstilsynet.no/byggekort/kontaktopplysninger

Cik maksā ID karte?

ID kartes cena ir 114 kronas, ieskaitot PVN.

Ir daudz aģentūru, kas piedāvā palīdzību ID karšu pasūtīšanā būvniecības nozares uzņēmumu darba devējiem. Mums nav iebildumu, ja tiek izmantoti šādi pakalpojumi. Darba inspekcija brīdina, ka ziņojumi no šādām ID karšu pasūtīšanas aģentūrām (kas piedalās procesā), nav derīgi kā čeks vai apstiprinājums par to, ka ir uzsākts ID karšu pasūtīšanas process.

Par derīgu un Darba inspekcijas atzītu čeku un ID karti tiek uzskatīti tikai no „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) uzņēmuma saņemtie dokumenti.


Ja Jūsu iesniegums par ID kartes saņemšanu tika noraidīts

Svarīgākie iemesli, kuru dēļ iesniegumi tiek noraidīti.

 • Pieņemšana darbā, pamatojoties uz nelegāliem vai spēkā neesošiem, vai nepamatotiem dokumentiem.
 • Spēkā neesoši identifikācijas dokumenti.


Vairāk informācijas www.arbeidstilsynet.no/byggekort/bestillingsinfo


Derīguma termiņš

ID karte tiek izsniegta uz tādu laika periodu, uz kādu persona ir nodarbināta, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem.

Šis divu gadu ierobežojums ir noteikts, lai kartē ierakstītie dati būtu pēc iespējas precīzāki.

Ja darba attiecības tiek izbeigtas vai beidzas kartes derīguma termiņš, darba devējam jānodrošina ID kartes nosūtīšana „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) iznīcināšanai.


ID karšu iznīcināšanas kārtība

Ja darba attiecības tiek izbeigtas, darbiniekam karte jāatdod darba devējam. Darba devējs ir atbildīgs par karšu pasūtīšanu. Personai ir jāreģistrējas interneta vietnē www.byggekort.no un ir jānorāda, ka karte ir iznīcināta (makulert). To var izdarīt šādā veidā:


 • Ieiet interneta vietnē www.byggekort.no
 • Ievadīt kartes pasūtītāja ID un paroli
 • Atrast karti sadaļā „Mine Kort” un atzīmēt karti kā iznīcinātu (makulert)

Pēc tam karte jāsūta „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) iznīcināšanai:

 

„Oberthur Technologies”

Byggekort

Postboks 8113

4060 Stavanger

 

Ja uzņēmums tiek nopirkts vai apvienojas ar citu uzņēmumu, vai citā veidā tiek reorganizēts, darbiniekiem jāizsniedz jaunas kartes.

 

Padoms: lai pārliecinātos, ka darbinieks pēc darba attiecību izbeigšanas neturpina lietot iepriekšējo ID karti darbu izpildei citos uzņēmumos, būtu saprātīgi ieviest drošības naudu, kas tiek atdota atpakaļ brīdī, kad tiek nodota ID karte.


Kartes īpašnieka atbildība.


ID karte ir personīga, un to nevar nodot citiem. ID karte tiek izmantota, lai identificētu personas, kas veic darbu būvvietās, kā arī tā nav derīga kā personu apliecinošs dokuments.


Atrodoties būvvietā, visiem darbiniekiem līdzi jābūt ID kartei. Pēc pieprasījuma karte ir jāuzrāda:

 • Darba inspekcijai un Naftas drošības inspekcijai
 • Drošības pārstāvjiem un reģionālajiem drošības ombudsmeniem
 • Drošības, veselības pārstāvjiem un darba vides uzraudzības koordinatoriem (saskaņā ar Būvdarbu aktu)
 • Uzņēmumam, kas būvvietā veic darbu darba uzdevumu saskaņošanas vai drošības jomā (saskaņā ar Darba kodeksa 2.2.p.)

ID kartes pazaudēšana

ID kartes pazaudēšanas vai arī nozagšanas gadījumā nekavējoties jāziņo darba devējam. Darba devējam vai individuālajam uzņēmumam nekavējoties jāziņo „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”), lai karte tiktu pasludināta par nederīgu, kā arī tiktu izsniegta jauna karte.


Ja pazaudēto karti atgūstat, bet jau ir saņemta jauna karte, nozaudētā karte nekavējoties jānosūta „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) iznīcināšanai.

Kas uzrauga, lai tiktu ievērots šis dekrēts?

Noteiktās kārtības uzraudzīšanu veic Darba inspekcija un Naftas drošības inspekcija.

Sodi personām, kam nav ID kartes

Darba devējs vai individuālais uzņēmums, kas nav nodrošinājis ID kartes darbiniekiem un sev pašiem, saņems norādījumu no Darba inspekcijas par nepieciešamību tās nodrošināt. Ja darba devējs vai individuālais uzņēmums neņem vērā Darba inspekcijas norādījumu, uzņēmuma darbība var tikt apturēta līdz brīdim, kamēr tiks nodrošinātas ID kartes.  Īpaši ļaunprātīgos gadījumos var paziņot policijai vai sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 3 mēnešiem.

Darbinieki vai individuālais uzņēmums var tikt sodīts, ja savu karti nodod citām personām.

Vai drīkst strādāt bez ID kartes?

Darba inspekcija ir saņēmusi ne vienu vien sūdzību no darbinieku puses par to, ka netiek ielaisti darba vietā, jo nav ID kartes. Mēs uzsveram, ka ir tādi uzņēmumi, kas saskaras ar problēmām, nodrošinot saviem darbiniekiem ID kartes. Tā notiek, jo viņi aizkavējas, kamēr reģistrējas nepieciešamajos reģistros. Ja darba devējs var iesniegt dokumentus par to, ka process par sava uzņēmuma un darbinieku reģistrēšanu reģistros vai ID kartes izdevējuzņēmumā ir uzsākts, Darba inspekcijai un pasūtītājam (būvuzņēmējam) tas ir jāņem vērā. No reģistrācijas sākuma līdz kartes izsniegšanai nebūtu jāpaiet ilgākam laikam par vienu mēnesi. Laika periodā, kamēr tiek nosūtīts iesniegums par ID kartēm un kamēr tās tiek saņemtas, ir aizliegts strādāt.


Pagaidu dokumenti, kas var aizstāt ID karti, kamēr tā vēl nav izsniegta:

1)      ja darbs ilgst tik īsu laika periodu, ka nav iespējams saņemt ID karti šī darba izpildes laikā. Tas attiecas uz:

 • Ārvalstu darbiniekiem, kam ir īstermiņa vai vienreizēji darba uzdevumi. Tad ir jābūt RF-1199 veidlapas kopijai vai izrakstam no Altinn.no, kurā ir norādīts darba uzdevuma ilgums.
 • Aizvietojošajiem darbiniekiem atvaļinājuma laikā

Jābūt dokumentam, kas norāda darba uzdevuma ilgumu (darba līgums).


2) Darbiniekiem, kas nesen sāka strādāt

 • Jauniem darbiniekiem, kam ir tikai dzimšanas datuma numurs vai D numurs (pagaidu)Jābūt dokumentam, kas norāda darba uzsākšanas laiku, kā arī (nav obligāti) izrakstam no Altinn.no par paziņojumu Aa reģistram. Ja ir kvīts no „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) par to, ka ir izsniegts kartes pasūtītāja numurs, tas uzskatāms par spēkā esošu dokumentu, kas apliecina, ka kartes pasūtīšanas process ir uzsākts.
 • Jaunajiem ārvalstu darbiniekiem, kam darba devējs ir Norvēģijas uzņēmums.Jābūt apstiprinātai iesnieguma kopijai par nodokļu karti (tas ir spēkā tik ilgi, kamēr tiek saņemts D numurs un var rakstīt iesniegumu par ID kartes saņemšanu).
 • Jaunajiem darbiniekiem Norvēģijas uzņēmumosJābūt apstiprinātai iesnieguma kopijai par nodokļu kartes saņemšanu, kamēr tiks izsniegts D numurs un kamēr varēs iesniegt iesniegumu ID kartes saņemšanai.
 • Ārvalstu darbiniekiem, ko nosūtīja ārvalstu uzņēmums. Jābūt RF-1198 apstiprinātai kopijai (kamēr tiek saņemts D numurs un tiek sniegts iesniegums ID kartes saņemšanai)

3) Darbiniekam saskaņā ar NAV programmu.

Jābūt līguma kopijai starp NAV un darba devēju vai arī citam apstiprinājumam no NAV.

 

Kādas tiesības paredz Likums par personisko informāciju?

Likums par personisko informāciju sniedz Jums virkni tiesību (lovdata.no).

 

Du kan kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om en blir rettet

I utgangspunktet skal virksomheten av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Datatilsynet anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten om noe er feil.

 

Virksomheten skal slette eller sperre opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og helselovgivningen.

 

Likuma par personisko informāciju pamatprincips ir tas, ka persona informāciju par sevi galvenokārt kontrolē pati. Personai ir jāuzzina, ja kāds par viņu saņem personisko informāciju, jo tiek izvirzītas prasības un ierobežojumi, ja informācija par personu tiek sniegta citiem vai tiek izmantota citā veidā.

Tiesības pārbaudīt informāciju

 

Likuma par personisko informāciju 18., 19. un 20.p. (lovdata.no). In English (from the Data Inspectorate at datatilsynet.no).

Tiesības kārtot informāciju ir piešķirtas Darba un sociālās integrācijas ministrijai. Darba inspekcija ir pakļauta šai institūcijai kā valsts administratīvais orgāns, bet ministrijas vārdā kartes izsniedz „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”).

Šī informācija ir nepieciešama Jums kā darbiniekam, kā arī Jūsu darba nosacījumu noteikšanai, lai Jūs justos droši un lai kartes izsniegšanas brīdī neviens nevarētu izmantot Jūsu identitāti. 

Jūsu darba devējs ir norīkojis atbildīgo personu par karšu pasūtīšanu, kas saņem no darba devēja informāciju par Jums un iesniedz to karšu izgatavotājam. Šī informācija ir vārds, uzvārds, personas kods un tautība. Tāpat šī persona redzēs Jūsu fotogrāfiju un parakstu, kam ir jābūt uz kartes.

Saskaņā ar Personiskās informācijas likuma 19.p. 1.d. c punktu šī informācija Jums ir jāsniedz brīvprātīgi, jo pretējā gadījumā bez tās Jūs nevarēsiet saņemt ID karti.

Jūs varat vērsties „Obethur Technologies” un uzzināt, kāda informācija par Jums atrodas uzņēmuma rīcībā. Viņiem atbilde ir jāsniedz 30 dienu laikā. 


Kļūdu labošana, informācijas iznīcināšana vai bloķēšana

 

Jūs varat pieprasīt, lai nepareizā vai iztrūkstošā informācija tiktu izlabota. Parasti darba devējs iztrūkstošo vai nepareizo informāciju izlabo ar saviem līdzekļiem. Institūcijai, kas strādā ar lielu informācijas daudzumu, nav viegli pamanīt, ka kaut kā pietrūkst vai ir kļūdas. Tādēļ Informācijas inspekcija iesaka aktīvi izmantot tiesības, lai pārbaudītu informāciju un informētu dienestus, ja informācija ir ierakstīta nepareizi. 

Uzņēmums iznīcina vai bloķē datus, kas nav nepieciešami reģistrēšanai. Tas nav spēkā, ja informācija tiek uzglabāta saskaņā ar citiem likumiem, piem., Grāmatvedības uzskaites likumu vai Veselības uzraudzības likumu.

 

Kartes izsniedzošā institūcija „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”)

„Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”) sniedz informāciju par ID kartēm pa tālruni: 820 77 306 (cena – 14 kronas par minūti, skaitot no brīža, kad atbild darbinieks).

Šis pakalpojums ir pieejams tikai no Norvēģijas numuriem.

Tiek atbildēts uz jautājumiem:

 • Kā reģistrēties karšu pasūtītājam?
 • Palīdz noteikt pasūtītāja ID, ja nesaņēmāt e-pasta vēstuli
 • Kā pasūtīt ID karti internetā?
 • Kā aizpildīt anketas?
 • Kādēļ iesniegums par ID kartēm tika noraidīts?
 • Kā izmantot mājaslapu, kurā tiek pasūtītas kartes?
 • Kā pasūtīt kartes no jauna?
 • Kas jādara, ja karte tiek pazaudēta vai darbinieks vairs nestrādā?
 • Kas jādara, ja uzņēmums ir reģistrēts kā maksātnespējīgs?

Lielākā daļa informācijas ir pieejama interneta vietnē www.byggekort.no


Darba inspekcija


Darba inspekcijas sniedz informāciju pa tālruni: 815 48 222

 

Zvanot pa tālruni, var nākties ilgi gaidīt, tādēļ mēs iesakām sūtīt e-pasta vēstuli uz šo adresi: byggekort@arbeidstilsynet.no. Mēs Jums atbildēsim pēc iespējas ātrāk.

Darba inspekcija atbild uz šiem jautājumiem:

Informācija par ID kartes dekrētu

 • Kādām personām jābūt ID kartei?
 • Kas ir atbildīgs par kartes sagādāšanu?
 • Kā reģistrēties par karšu pasūtītāju?
 • Kā aizpildīt anketas?
 • Kādēļ iesniegums par ID kartēm tika noraidīts?
 • Kas jādara, ja karte tiek pazaudēta vai darbinieks vairs nestrādā?
 • ID karšu izsniegšanas pārbaude
 • Ja Jums jāvēršas ar Darba inspekcijas starpniecību

(vispirms izlasiet www.arbeidstilsynet.no/byggekort/registerkrav)

 

Papildu informācija par ID kartes pasūtīšanu ir pieejama:

www.arbeidstilsynet.no/buvniekakarte/informacijapasutitajiem

Papildu informācija par prasību reģistrēties oficiālajos reģistros ir pieejama: www.arbeidstilsynet.no/buvniekakarte/prasibasregistreties

Informācija: kas, par ko ir atbildīgs

www.arbeidstilsynet.no/buvniekakarte/kontaktinformacija

ID kartes pasūtīšanai: www.byggekort.no.

Karšu pasūtīšanas interneta vietni uztur „Oberthur Technologies” (iepriekš „NORSIK”), kas kontrolē atsūtīto informāciju un ar varas institūciju atļaujām izsniedz ID kartes.

Vairāk informācijas lietuviešu valodā atradīsiet šeit.

 

Avots: www.arbeidstilsynet.no