Sociālie pabalsti


Valsts sociālā apdrošināšana apdrošina visus Norvēģijas pastāvīgos iedzīvotājus. Par Norvēģijas pastāvīgo iedzīvotāju tiek uzskatīta persona, kas dzīvo Norvēģijā vismaz 12 mēnešus. Ja strādājat vai studējat Norvēģijā, pat ja neplānojat Norvēģijā dzīvot pastāvīgi, Jūs esat valsts apdrošināšanas loceklis jau no pirmās darba/studiju dienas. Pašnodarbinātas personas var apdrošināties brīvprātīgi, ja speciālām pašnodarbināto personu grupām spēkā esošajos noteikumos nav noteikta obligātā apdrošināšana.

Valsts veselības apdrošināšanu administrē Norvēģijas darba un valsts sociālās apdrošināšanas direktorāts – NAV. Valsts apdrošināšanas iemaksas sasniedz 7,8 % no darba algas un tiek atskaitītas no algas kopā ar citiem nodokļiem. Valsts sociālā apdrošināšana garantē tiesības uz veselības aprūpi un sociālos pabalstus. Lai saņemtu pabalstus, vērsieties NAV filiālēs.

 

Vairāk informācijas meklējiet www.nav.no.