Pabalsts vecākiem, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu

Kontantstøtte – tas ir pabalsts vecākiem, kuri bērnu no viena līdz divu gadu vecumam neved uz dārziņu vai ved ne uz visu laiku. Summa tiek aprēķināta šādi: bērna atrašanās dārziņā stundu skaits nedēļā – summa mēnesī. Bērnam jābūt pastāvīgam Norvēģijas iedzīvotājam vai tiek plānots, ka Norvēģijā tas dzīvos ilgāk nekā 12 mēnešus. Izmaksa tāpat tiek izmaksāta, ja bērns dzīvo vienā no ES valstīm, bet vecāki strādā Norvēģijā. Maksimālais pabalsta maksāšanas laiks – 23 mēneši.


Pabalsta apmērs ir atkarīgs no stundu skaita, kas tiek aizvadīts bērnudārzā.


Ja ir dzimuši vairāki bērni, vecākiem ir tiesības saņemt pilna apmēra naudas izmaksas papildus par piecām nedēļām (vai septiņām nedēļām – samazinātas izmaksas) par katru otro bērnu.

 

Ja vēlaties saņemt pabalstu vecākiem, kas savu mazo bērnu neved uz dārziņu, Jums ir jāaizpilda anketa, kuru atradīsiet NAV.NO interneta vietnē. Tie, kas dzīvo Norvēģijā, pilda veidlapu „Krav om kontantstøtte til småbarnsforeldre”, bērniem, kas dzīvo Lietuvā, papildus jāpilda arī veidlapa „Tilleggsblankett ved krav om utbetaling av barnetrygd og/eller kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen”.