Bezdarba pabalsts

Tiek izvirzītas noteiktas  prasības tiem, kas vēlas saņemt bezdarba pabalstu.

Jūs pretendējat uz bezdarba pabalstu, ja:

 • Jūsu darba laiks samazinājies vismaz par 50%,
 • nopelnījāt vismaz 1,5G (127 868 kr) vai pēdējo 3 gadu laikā pelnījāt vismaz 3G (255 735 kr). Vecāku pabalsts (foreldrepenger), grūtniecības pabalsts (svangerskapspenger) un slimības pabalsts (sykepenger), kas grūtniecēm tiek skaitīts kā ienākumi.
 • meklējat darbu
 • esat reģistrējies kā darba meklētājs un uzrādāt nodarbinātības statusa kartiņu ik pēc 14 dienām,
 • uz laiku vai pastāvīgi dzīvojat Norvēģijā,
 • nestudējat.

Jūs tāpat pretendējat uz bezdarbnieka pabalstu, ja:

 • esat atlaists/a no darba uz laiku vai pavisam,
 • dibināt savu individuālo uzņēmumu,
 • zaudējāt darbu bankrota dēļ.
 • Ja vēlaties saņemt bezdarba pabalstu,  vispirms reģistrējieties kā darba meklētājs NAV mājaslapā vai vietējā NAV filiālē. Kad to būsiet izdarījis, aizpildiet iesniegumu bezdarba pabalsta saņemšanai – Krav om dagpenger ved arbeidsledighet – un pievienojiet visus nepieciešamos dokumentus.

Bezdarba pabalstu varat gaidīt pēc trim nedēļām. Bezdarba pabalsts var būt apmēram 62,4% no bijušajiem ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Ja Jums ir bērns, bezdarba pabalsts būs lielāks. Piemaksa atvaļinājumam tiks izmaksāta, ja Jums bezdarba pabalsts tiks maksāts ilgāk nekā 8 nedēļas. Papildu pabalsts atvaļinājumam ir 9,5% no kopējās bezdarba pabalsta summas, un tas tiks izmaksāts janvāra beigās, pat ja pabalstu vairs nesaņemsiet.

 

Tas, cik ilgi saņemsiet bezdarba pabalstu, būs atkarīgs no Jūsu nopelnītajiem ienākumiem iepriekšējā gada laikā vai no pēdējos trīs gados nopelnītajiem vidējiem ienākumiem:

 • 104 nedēļas, ja nopelnījāt 158 432 NOK (divas reizes lielāka summa par valsts apdrošināšanas pamatsummu)
 • 52 nedēļas, ja nopelnījāt mazāk par 158 432 NOK (divas reizes lielāka summa par valsts apdrošināšanas pamatsummu), bet vairāk par 79 216 NOK (valsts apdrošināšanas pamatsumma).

Nodarbinātības statusa kartiņa

Ja Jūs uzrādāt nodarbinātības statusa kartiņu NAV ik pēc 14 dienām, tad tiek uzskatīts, ka Jums vēl nav darba un jūs pretendējat saņemt bezdarbnieka pabalstu. Ja jau sākāt strādāt, šī kartiņa parāda, cik daudz Jūs strādājāt pēdējo 14 dienu laikā. Jums tāpat jāsniedz informācija par slimību, atvaļinājumu, kursiem un citu kartiņā  pieprasīto informāciju. Nodarbinātības statusa kartiņai jābūt precīzi aizpildītai, un tā jāuzrāda NAV filiālē ik pēc 14 dienām.

 

Ja meklējat darbu citā EET valstī

Ja atbilstat konkrētām prasībām, Jūs varat līdz trijiem mēnešiem saņemt Norvēģijas bezdarba izmaksas, kamēr meklējat darbu citā EET valstī. Tādā gadījumā Jums rakstiski jāpieprasa E-303 izziņa, kura Jums dos tiesības meklēt darbu citā valstī, kamēr saņemat bezdarba pabalstu no Norvēģijas.

 

Bezdarba pabalsts no Latvijas, meklējot darbu Norvēģijā

Latvijā nopelnīto bezdarbnieka pabalstu varēsiet saņemt Norvēģijā, tā izmaksāšana tiks pārcelta no Latvijas. Pirms došanās projām no Lietuvas, kura maksā bezdarba pabalstu, vērsieties nodarbinātības dienestā, lai saņemtu izdotu izziņu. Pēc izbraukšanas obligāti 14 dienu laikā reģistrējieties un iesniedziet minēto izziņu Norvēģijas Darba un sociālās apdrošināšanas direktorātam – NAV. Galvenā prasība, ja vēlaties saņemt bezdarba pabalstu, meklējot darbu ārzemēs – pēdējo triju gadu laikā Jums jābūt legāli strādājušam 18 mēnešus. Ja trīs mēnešu laikā Jums neizdotos atrast darbu Norvēģijā, Jums vajadzētu atgriezties Latvijā.

 

Pagaidu bezdarba gadījumā (permitering) konkrētam laikposmam. Darba devējam par to jāinformē NAV. Darba laikam jābūt samazinātam vismaz par 40 procentiem. Reģistrējieties NAV, ja vēlaties saņemt pabalstu – šeit.

 

Darba vietas bankrota gadījumā tiek izmaksātas algas un atvaļinājuma nauda.