Izmaksas, kad piedzimst zīdainisTopošās māmiņas var pretendēt saņemt šādas izmaksas:

 

Ģimene, kas gaida bērniņa piedzimšanu, pretendēt saņemt šādas izmaksas:

  • Izmaksas vecākiem (Foreldrepenger) – Maternitātes / Paternitātes pabalsts;
  • Vienreizējā izmaksa (Engangsstønad) vecākiem, kuriem nav tiesību saņemt vecāku izmaksas (Foreldrepenger);
  • Grūtniecības pabalsts (Svangerskapspenger) – ja darbadevējs nav izveidojis atbilstošus apstākļus darbam un neatrod darbavietu, kas būtu piemērota Jūsu stāvoklim. Topošajai māmiņai ir bīstami strādāt ar ķimikālijām un strādāt fiziski smagu, saspriegtu darbu. Pirms saņemat grūtniecības izmaksas, Jums jānostrādā vismaz četras nedēļas. Informāciju par grūtniecības izmaksām angļu valodā lasīt šeit:
  • Slimības izmaksas, ja topošā māmiņa grūtniecības laikā slimo;
Izmaksas pēc dzemdībām (Foreldrepenger).

 

Maternitātes gadījumā apdrošinātie vecāki, kuri strādāja algotu darbu sešus mēnešus pēdējo desmit mēnešu laikā līdz apmaksājama atvaļinājuma perioda sākumam, ir nopelnījuši ne mazāk kā 4185 kr, tiem ir tiesības 49 nedēļas saņemt ikdienas naudas izmaksas. Ikdienas maternitātes izmaksas vienlīdzīgas slimības pabalstiem (100 % apdrošināti profesionālie ienākumi). Ja māmiņa vēlas, viņa var izvēlēties ilgāku apmaksājamu atvaļinājuma periodu: 59 nedēļas saņemt mazāku pabalstu (80 % apdrošināti profesionālie ienākumi).

 

Izmaksas tiek iedalītas trīs daļās:

  • Maternitātes
  • Paternitātes daļa, ja māmiņa ir saņēmusi tiesības saņemt izmaksu. Ja māmiņai nav tiesību saņemt izmaksas, tētis viens var prasīt, lai viņam tiktu izmaksātas visas izmaksas.
  • Vispārējā

Gan maternitātes, gan paternitātes atvaļinājumam tiek piešķirtas desmit nedēļas. Citas izmaksu nedēļas vecāki var savstarpēji sadalīt. Māmiņai ir jāizmanto triju nedēļu pabalsta izmaksāšanas periods pirms dzemdībām, šis periods tiek atrēķināts no kopējā atvaļinājuma laika. Pabalsti tiek maksāti no divpadsmitās nedēļas pirms dzemdībām. Pirmās sešas nedēļas pēc dzemdībām māmiņai ir obligāti jāizmanto atvaļinājumam.

 

Vispārējā daļa ir tā daļa, kuru obligāti jāizmanto māmiņas un tēta atvaļinājumam (29 vai 39 nedēļas). Minētā daļa tiek sākta aprēķināt no 7 nedēļas pēc dzemdībām (pirmās 6 nedēļas pieder māmiņai, pat ja māmiņai nav tiesību saņemt māmiņas pabalstu). Vispārējo daļu māmiņa ar tēti var savstarpēji sadalīt. Ja tētis nolemtu prasīt šo daļu, mammai ir pienākums 100% strādāt vai mācīties u.tml. Ja māmiņa strādā vairāk nekā 75%, tiek uzskatīts, ka viņa ir pilnībā nodarbināta. Ja māmiņa nav ieguvusi tiesības uz foreldrepenger un pieprasa izmaksāt vienreizējo dzemdēšanas pabalstu, tētis var prasīt izmaksas no 7 nedēļas pēc bērna piedzimšanas.

 

Maternitātes / Paternitātes atvaļinājuma laiks ir ērts. Varat atvaļinājumu atlikt, varat izvēlēties atsevišķas dienas (piem.: katru piektdienu vai katru pirmdienu). Ja atvaļinājumu vēlaties atlikt, tanī laikā, kamēr Jūs izmantosiet sev pienākošo atvaļinājumu, Jums vajadzēs strādāt vai studēt (lov bestemt ferie), Jūs smagi slimojat un Jums nav iespēju pieskatīt bērnu u.tml. Ja abi vecāki ir pelnījuši tiesības saņemt atvaļinājumu un tētis vēlas savu daļu atlikt, mammai netiek noteiktas nekādas nodarbinātības prasības, viņa var atrasties arī mājās.

 

Saņemot foreldrepenger, Jūs varat ceļot vai tanī periodā dzīvot Lietuvā u.tml.

 

Ja tētis izlemj izmantot vispārējo atvaļinājuma daļu, māmiņai ir pienākums tanī brīdī iesaistīties darba aktivitātēs. Tētis paternitātes atvaļinājumu var arī atlikt. To var izdarīt, vēršoties NAV ne vēlāk kā pēdējā vispārējās kvotas perioda dienā.

 

Abiem vecākiem ir pienākums izmantot vispārējo vecāku atvaļinājuma daļu līdz bērna 3 gadu vecumam, pretējā gadījumā nauda tiks zaudēta.

 

Ja Jums piedzims vēl viens bērns un neesat izmantojis pirmā bērna paternitātes atvaļinājumu, Jūs zaudēsiet neizmaksātās izmaksas. Taču Jums ir tiesības saņemt vecāku izmaksas Foreldrepenger par otru bērnu. Jaunais izmaksu maksāšanas periods sākas 3 nedēļas pirms dzemdībām.

 

Ja māmiņa viena pieskata bērnu, viņa var pieprasīt vispārējo tētu atvaļinājuma daļu sev. Tāpat iespējams vienoties, ka tētis saņem vispārējo izmaksu daļu sev.

 

Lai varētu saņemt izmaksas, nepieciešams pašiem vērsties NAV. Pat, ja darbadevējs Jums izmaksā algu vecāku atvaļinājuma laikā, Jums, kā darbadevējam, ir pienākums par šo faktu, informēt NAV.

 

Lai varētu saņemt izmaksas, ir svarīgi laicīgi vērsties attiecīgā institūcijā. Izmaksu maksāšana tiek sākta ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms dzemdībām.

 

 

Grūtniecības izmaksas

 

Algotai vai pastāvīgi strādājošai darbiniecei, kurai saskaņā ar likumu pirms dzemdībām jāpārtrauc strādāt bīstamo darba apstākļu vai apkārtējās vides dēļ, ir tiesības saņemt bezmaksas atvaļinājumu no tā laika, kad viņai obligāti jāpārtrauc strādāt, savukārt pēc dzemdībām viņai pienākošais maksas atvaļinājums netiek saīsināts.

 

Māmiņai uzreiz pēc dzemdībām jāņem ne mazāks kā sešu nedēļu atvaļinājums. Ja māte atgriežas darbā, kamēr vēl nav beidzies apmaksājamais atvaļinājuma periods, tētim ir tiesības saņemt ikdienas naudas izmaksas par neizmantoto atvaļinājuma periodu. Tētis ikdienas naudas izmaksas var saņemt visa sešu nedēļu perioda laikā. Lai saņemtu šīs izmaksas, viņam mājās jāpieskata bērns. Šajā gadījumā tētim tāpat jāatbilst darba periodam pirms dzemdībām noteiktajām prasībām. Apdrošinātajam tētim ir tiesības saņemt saskaņā ar viņa ienākumiem aprēķinātas ikdienas paternitātes naudas izmaksas, neņemot vērā, vai māte atbilst vai neatbilst noteiktajām prasībām, ja pēc bērna dzimšanas viņa atkal sāk strādāt vai mācīties, savukārt tētis katru dienu pieskata bērnu. Kad māte saslimst, viņai tiek izrakstīts biļetens, savukārt arī tētis šajā gadījumā saņem biļetenu un viņam ir jāpieskata bērns, kamēr māmiņa atveseļojas.

 

Sieviete, kurai maternitātes gadījumā nav tiesību saņemt ikdienas naudas izmaksas, saņem vienreizējo pabalstu (tas tāpat tiek izmaksāts sievietei, kurai būtu tiesības saņemt par šo vienreizējo pabalstu mazāku izmaksājamu naudas summu).

 

*Avots: ec.europa.eu