Bērna nauda

Bērna naudU (BARNETRYGD) var piešķirt:

 

1. Kad visa ģimene dzīvo Norvēģijā un ir reģistrēti iedzīvotāju reģistrā (folkeregister). Papildu iesniegums "Krav om barnetrygd ordinær". Jāpievieno dzīvošanas Norvēģijā atļaujas. (Ja abiem vecākiem ir ID numuri, bieži bērna nauda tik piešķirta automātiski un nav nepieciešams iesniegt iesniegumu).

 

2. Kad viens no vecākiem strādā Norvēģijā, savukārt pārējie ģimenes locekļi dzīvo Lietuvā. Papildu iesniegums "Krav om barnetrygd ordinær", tāpat "Tilleggsblankett ved krav om utbetaling av barnetrygd og/eller kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen - NAV 34-00.15", darba līgums, bērna dzimšanas apliecība, skattekort, EEE formu E401, E411 un E101 (pieprasījumu parasti nosūta NAV).

 

Ir ļoti svarīgi norādīt pareizas adreses gan Norvēģijā, gan Lietuvā. Tāpat norādīt arī tālruņa numurus gan Norvēģijas (ja Jums ir), gan Lietuvas. Ja vēstule tiek atsūtīta atpakaļ, jo netika atrasts adresāts, ļoti bieži iesniegums par bērna naudu tiek noraidīts. Tāpat, ja saņemat vēstuli no NAV, kur tiek prasīts atsūtīt papildu dokumentus, tos tad arī nosūtiet. Ja NAV nesaņems prasītos dokumentus, iesniegums tiks noraidīts. Paskaidrojums, ka Jūs nemākat valodu un tādēļ neko nesapratāt, nepalīdzēs.

 

Pabalsta piešķiršanas izskatīšanas laiks var ieilgt no 6-12 mēnešiem. Ļoti ilgi var aizkavēties izskatīšana, kad iesnieguma iesniedzējiem ir tikai pagaidu D numurs un ģimene dzīvo Lietuvā. Personām, kam ir ID numurs un ģimene dzīvo Norvēģijā, izskatīšanas laiks var ilgt ievērojami ātrāk – 1-3 mēneši. Ar sezonas darbiniekiem viss ilgst ļoti ilgi, jo tiek aprēķināti tikai tie mēneši, kad cilvēks strādāja, savukārt tam nepieciešamas apstiprinošas algas lapiņas un līgumi. Kad darbs tiek pārtraukts, bērna nauda tiek atcelta. Visam tam klāt nāk tas, ka lietas izskata NAV Internasjonal, tas nozīmē, ka izskatīšanas laiks var ieilgt līdz 12 mēnešiem. Naudu saņemsiet pat arī par pagājušu periodu. Labāk saņemt visu summu pēc gada, nevis pēc tam atmaksāt pārmaksātu naudu, jo diezgan bieži sezonas darbinieks iesniedz iesniegumu, uzrādot līgumu (kurā nav precīza datuma, kad līgums tiks pārtraukts), tad pēc 3-4 mēnešiem neko nepaziņojot aizbrauc mājās uz savu valsti. Naudas izmaksāšana tiek turpināta, kamēr kāds no NAV kontroll pārbauda situāciju. Tad tiek atvērta lieta, tiecoties saņemt atpakaļ izmaksāto naudu.

 

Varat saņemt izmaksas bērniem (barnetrygd) no bērna dzimšanas mēneša vai no tā laikā, kad atbraucat uz Norvēģiju. Ja bērns dzimst Norvēģijā pēc tam, kad reģistrējāties iedzīvotāju reģistrā, izmaksa bērnam tiek piešķirta automātiski. Pirmajos gados pēc dzimšanas tiek piešķirts lielāks bērna pabalsts. Izmaksas bērnam tiek piešķirtas, kamēr bērns sasniedz 18 gadu vecumu. Parasti izmaksa ir 970 NOK mēnesī (2011. gads). Ja esat vientuļa māte (tēvs), ar zināmiem nosacījumiem varat saņemt papildu izmaksu kā par vēl vienu bērnu, pat ja Jums viņa nav (660 NOK 2011. gads). Pabalsts tiek maksāts arī tad, ja bērns dzīvo Lietuvā, taču viens no vecākiem strādā Norvēģijā.

 

Ja bērna māte nav reģistrējusies Norvēģijā, viņai ir jāaizpilda veidlapa, lai varētu saņemt bērna naudu.

 

Bērna naudu saņem arī tie, kas ir izšķīrušies. Bērna nauda tiek maksāta tik tad, ja vismaz viens no vecākiem strādā Norvēģijā. Ja ne viens no vecākiem nestrādā valstī un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, tas nozīmē, viņš nevar pretendēt ne uz kādiem citiem pabalstiem. Ja vecāki ar bērniem aizbrauc prom no valsts un par to nepaziņo folkeregister un NAV, tas agrāk vai vēlāk tiks noskaidrots un vajadzēs atmaksāt visu pārmaksāto summu.

 

Ja strādājāt Norvēģijā, varat pieprasīt izmaksas par iepriekšējiem 3 gadiem, pirms bērni kļuva pilngadīgi.

 

NAV neiedziļinās, kas saņem naudu – tētis vai mamma. Izmaksas saņem tas, kas iesniedz iesniegumu un dokumentus, kuros norādīts bankas konts. Sistēma ir pamatota ar uzticamību, ka vīrs atdos šo naudu saviem bērniem. Arī sieva, dzīvojot Lietuvā, var iesniegt iesniegumu, lai varētu saņemt bērna naudu, ja tēvs strādā Norvēģijā. Noskaidrojot, ka tēvs nelikumīgi saņem naudu, var būt tā, ka visu saņemto naudu vajadzēs atmaksāt NAV.

 

NAV, saņemot iesniegumu par izmaksu, sūta pieprasījumu uz Lietuvu, vai par bērnu tiek saņemts kaut kāds pabalsts. Tas attiecas uz bērna naudu. Ja tāda nauda tiek izmaksāta arī Lietuvā, tad šī summa tiek atrēķināta un tiek izmaksāta starpība. Ja vecāki no pabalsta Lietuvā atsakās, tad Norvēģijā saņem visu summu. Vientuļai māmiņai tiek piešķirta dubulta bērna nauda. Tādā gadījumā nepieciešams aizpildīt veidlapu „Utvidet barnetrygd”.

 

Plašāku informāciju meklēt nav.no.

 

Lasītāja jautājums:

 

Labdiena, vēlos pajautāt, vai manai meitai pienākas 970 NOK, šobrīd viņai ir 3 gadi, tētis strādā Norvēģijā ar lietuviešu līgumu (nodokļi tiek maksāti Lietuvā). Vai šī nauda pienākas visiem bērniem, kas atbrauc uz Norvēģiju?