Vai ir vērts dibināt individuālo uzņēmumu


Arvien vairāk tautiešu padodas kārdinājumam dibināt individuālo uzņēmumu. Bieži vien darba devēji pieprasa reģistrēt privāto uzņēmumu, lai izvairītos no augstāku nodokļu nomaksas. Pirms lemt par uzņēmuma dibināšanu, apsveriet šādus jautājumus:
  1. Vai darbs ir jāveic Jums pašam?
  2. Vai Jūsu darba devējs kontrolē Jūsu veicamo darbu?
  3. Vai Jūsu darba devējs nodrošina Jūs ar darba telpām, instrumentiem, materiāliem vai citiem palīglīdzekļiem, kas ir nepieciešami darba veikšanai?
  4. Vai Jūsu darba devējs ir atbildīgs par Jūsu veiktā darba rezultātu?
  5. Vai darba devējs regulāri katru mēnesi izmaksā darba algu?
  6. Vai Jūs ar darba devēju pastāvīgi sadarbojaties un vai esat vienojušies par atlaišanas termiņiem?
  7. Vai Jūs strādājat tikai pie viena darba devēja?
Ja uz visiem jautājumiem esat atbildējuši pozitīvi, tas nozīmē, ka Jūs saista tikai darba attiecības un darba devējs mēģina izvairīties no nodokļu nomaksas un atbildības. Apsveriet, vai tiešām Jūs vēlaties dibināt uzņēmumu, jo Jums kā uzņēmējdarbības īpašniekam, būs jāuzņemas pilna atbildība, t.i. bankrota gadījumā Jums būs jāsedz zaudējumi ar savu mantu, jāpilda ne tikai nodokļu deklarācijas forma, bet arī uzņēmējdarbības pārskati, būs jāveic grāmatvedības uzskaite, jāpērk darba instrumenti u. tml.