Personas kods

Norvēģijas personas kodu saņemsiet, pieprasot nodokļu kartiņu vietējā Ārvalstu darba ņēmēju apkalpošanas centrā SUA  vai vietējā nodokļu iestādē. Jums tiks piešķirts personas kods, kuru veidos vienpadsmit cipari.  Pirmie seši cipari norāda personas dzimšanas datumu, sākot no dzimšanas dienas, pēdējie pieci cipari ir sociālā numura skaitļi. Ir divu veidu numuri, kurus varat saņemt:

  • D – numurs, kurš tiek izdots personām, kuras ieradušās Norvēģijā strādāt mazāk par 6 mēn.
  • ID – numurs, personas kods, kurš tiek izdots personām, kuras ieradušās Norvēģijā strādāt ilgāk par 6 mēn.

Ar ko atšķiras D numurs un personas kods?

 

D numurs (Pendler statuss)

Personas kods (Fødselnummer)

Numuru veido 11 cipari, pirmais skaitlis sākas ar skaitļiem 4, 5, 6, 7.

Numuru veido 11 cipari, pirmais skaitlis sākas ar dzimšanas dienu.

Tiek izdots personām, kuras ieradušās Norvēģijā strādāt mazāk par 6 mēn.

Tiek izdots personām, kuras ieradušās Norvēģijā strādāt ilgāk par 6 mēn.

Tie, kam ir šis numurs, var atvērt kontu bankā.

Tie, kam ir šis numurs, var atvērt kontu bankā un lūgt bankai aizdevumu.

Pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā.

Pastāvīgā dzīves vieta ir Norvēģijā.

Ģimenes locekļi (laulātais, bērni) dzīvo Latvijā.

Ģimenes locekļi dzīvo Norvēģijā.

Ir tiesības vadīt automobili, kurš reģistrēts Latvijā.

Nav tiesību vadīt automobili, kurš reģistrēts Latvijā.

Darba devējiem vajadzētu segt ceļa un dzīvošanas Norvēģijā izdevumus (maksāt komandējuma naudu).

Darba devējiem nav jāsedz ceļa izdevumi līdz darba vietai.

Personai ir jābūt Eiropas veselības apliecībai, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Personai ir tiesības uz Norvēģijas nacionālo veselības apdrošināšanu.