Migrarea familiei

Dacă aveţi permis de şedere în Norvegia, membrii familiei dumneavoastră pot imigra în această țară pe criteriul de reunificare a familiei. Trebuie să vă înregistraţi online la https://selfservice.udi.no/ şi să printați documentul de înregistrare. După ce ați aplicat pe internet o să primiți în maxim 3 luni de la aplicație, o invitaţie pentru a veni la o întrevedere la un centru de asistență pentru lucrători străini (SUA) sau la poliție (Politi). Va trebui să furnizați următoarele documente atunci când mergeți la această întrevedere:
 • Dovada înregistrării pe internet
 • Pemisul de ședere al persoanei care înaintează cererea de reunificare,
 • Documente care atestă relaţia de familie.
Dacă doriţi să invitați familia să locuiască în Norvegia, trebuie să dovediţi că aveți un serviciu şi că aveți un venit suficient - cel puţin salariul minim. În acest caz, trebuie să prezintați poliției sau serviciului de asistență pentru lucrători străni SUA contractul de muncă sau o altă dovadă. Dacă aţi înfăptuit o companie privată trebuie să prezentați și documentele de înregistrare. Funcţionarii de stat vor verifica dacă puteţi să chemați membrii familiei, ţinând cont de cantitatea de bani acumulată în bancă, conturile de retragere şi aşa mai departe. Sănătatea dumneavoastră poate conta de asemenea în procesul de decizie. Dacă sunteţi student/ă veți avea nevoie de o confirmare de la instituţia de învăţământ și trebuie de asemenea să arătați că dispuneți de fonduri suficiente pentru a întreține rudele.
Cine este eligibil pentru emigrare în condiții de reunificare a familiei?
 • Soţul/soția sau concubinul/concubina (dacă ați locuit împreună cel puțin doi ani)
 • Copiii sub 21 ani,
 • Copiii peste 21 ani care dovedesc că sunt întreținuți de persoana care locuiește în Norvrgia ,
 • Părinţii sau bunicii,etc care sunt întreținuți de persoana aflată în Norvegia,
 • Copiii adoptaţi de persoana care locuiește în Norvegia
 • Persoanele cu probleme mari de sănătate care documentează că pot fi îngrijite numai de persoana care locuiește în Norvegia.
La sosirea la SUA sau poliţie va trebui să prezentați documentele care dovedesc relaţia de familie. În cazul în care informaţiile sunt insuficiente și doresc informaţii suplimentare, dvs. și/sau persoana implicată poate fi invitată pentru un interviu. Dacă documentele sunt necorespunzătoare sau nevalabile, aplicarea de imigrare în scop de reunificare a familiei poate fi respinsă. 

Documente care să ateste relaţia de familieConcubini

 • Documentele care demonstrează că ați locuit împreună cel puţin 2 ani (facturi chirii, întreținere, etc),
 • Un extras de la registrul populaţiei,
 • Certificatul de naştere al copilului, în cazul în care cuplul a avut copii.Logodnici

 • Documentele care arată propunerea de căsătorie,
 • Dovada că niciuna dintre persoane nu este căsătorită,
 • Actele de divorţ, în cazul în care persoana a fost căsătorit anterior,
 • Data estimată a căsătoriei nu poate fi mai târziu de 6 luni. Dacă este depășită trebuie să resolicitați permisiunea. 
Copii

 • Certificatul de naştere, în cazuri speciale vor fi făcute teste de ADN
 • Dacă unul dintre părinți nu locuiește în Norvegia trebuie să își acorde consimţământul,
 • Instanţa de hotărâre cu privire la custodia copilului, dacă părinţii sunt divorţaţi,
 • Un copil cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 care nu are soț/soție sau concubin/ă, care a mai locuit în Norvegia pentru o perioadă prelungită (cu permis de ședere),
 • Peste vârsta de 21 de ani trebuie să facă dovada posibilității de a se întreține.


Părinţi

 • Certificatul de naştere
 • Documentele care demonstrează că părinţii nu se pot întreține. Aveţi posibilitatea să depuneți declaraţii bancare pentru transferurile de bani făcute anterior.

Permisul de ședere acordat pe criterii de reunificare a familiei are durată de un an, așadar trebuie anual reînnoit. Pe parcursul anului puteți intra și ieși din Norvegia de oricate ori doriți însă trebuie să locuiți majoritatea timpului în Norvegia, altfel permisul poate fi revocat. 
 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.udiregelverk.no