ID kortelė dirbantiems statybų sektoriuje

Visi, dirbantys statybose ir statinių įrengimo vietose, Norvegijoje privalo turėti specialią tapatybės kortelę. Tai galioja visiems: ir norvegams, ir užsienio darbininkams, ir dirbantiems savo individualioje įmonėje visą laiką ar dalį dienos, atliekančius ir trumpalaikius ar ilgalaikius darbus. Statybininko ID kortelę reikia turėti ir pagalbiniams asmenims statybose. ID kortelė padeda identifikuoti asmenis ir sužinoti, kurioje įmonėje jie dirba. Darbdavys privalo pasirūpinti, kad jo darbuotojai turėtų tapatybės korteles. Įmonių savininkai turėtų patys pasirūpinti tokiomis kortelėmis.

Ši kortelė privaloma ir pagalbiniams statybų darbininkams, tokiems kaip valytojai, valgyklos patarnautojai ir pan., jei jie dirba statybose, ir jei valgykla yra įrengta statybvietėje. ID-kortelę turi turėti ir vairuotojai, dirbantys statybose pastoviai.


Jei turite ID-kortelę įmonėje, kurioje dirbate tik tam tikrais laikotarpiais, bet taip pat atliekate statybos darbus ir kitose įmonėse ar turite savo įmonę, atskirą ID-kortelę privalote turėti kievienai tokiai veiklai. Mūsų tikslas – nustatyti kas  Jūs toks ir kokiai įmonei dirbate.


Yra tik viena įmonė, išduodanti šias korteles - jos užsakomos www.byggekort.no.
Statybvietė ar statinių įrengimas reiškia:


Reikalavimas turėti ID-kortelę liečia statybų, statybų įrengimo ir montavimo darbus, vykstančius statant, remontuojant ar įrengiant statinius, žr. Įsaką dėl Statybų 2 b. Str. (byggeherreforskriften § 2 b)
 • statinių statymas
 • įrengimai ir instaliacija
 • statybinių elementų sumontavimas ir demontavimas
 • griovimas, perstatymas* ir įrengimas
 • dezinfekavimas ir priežiūra
 • kita statyba, pvz. tunelių ir tiltų
 • kasyba, sprogdinimas ir kiti paruošiamieji statybų darbai
 • kitas darbas susijęs su statybomis, pvz. laikinosios dirbtuvės autransporto ir kitų mašinų, naudojamų statybvietėse, taisymas ir priežiūra. 

  Reikalavimas turėti ID-kortelę taip pat galioja, jei dirbate atnaujindami (perstatydami) jau egzistuojančius pastatus, taip pat darbininkams įrengiantiems elektros tinklus, eskalatorius, oro kondicionavimo sistemas, liftus, t.y. viską, kas yra integruota į pastatą. Pramoninių įrenginių ir mašinų priežiūra ir keitimas nėra darbas statybvietės, todėl ten dirbantiems ID-kortelės neprivalomos.

Nereikalaujama turėti ID-kortelę, jei dirbate ne laikiname objekte, o pastovioje darbovietėje, kurioje pvz. statomi laivai ar gaminami namai ar namų dalys.

Nereikalaujama turėti ID-kortelę valantiems sniegą aplink statybvietes esančiuose keliuose.

Norint gauti ID-kortelę

Darbdavys ir darbuotojai privalo būti registruotas šiuose registruose

 • Įmonės registras – privaloma vieiems
 • Gyventojų registras arba Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams (SFU) – privaloma vieiems
 • Darbuotojų ir darbdavių registras (Aa registras)
 • Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams (SFU)
 • PVM registras (MVA)

Daugiau informacijos apie registrus rasite www.arbeidstilsynet.no/byggekort/registerkrav 

Svarbu patikrinti, kad yra tinkama registracija įvairiuose registruose, prieš teikiant paraišką ID-kortelei gauti. Jei nesate teisingai registruotas, jūsų paraiška ID-kortelei gauti gali būti atmesta, nes jūsųs siunčiama informacija bus elektroniškai sutikrinama su registrais.

Įmonė negali būti priverstinai naikinama ar uždaroma, t.p. negali būti jai paskelbtas bankrotas.

Kas atsakingas už ID-kortelės užsakymą

Darbdavys ar individualios įmonės savininkas atsakingas, kad visi dirbantys statybvietėse turėtų Oberthun Technologies (anksčiau NORSIK) išduotas ID-korteles. Jei statybvietėse dirba asmenys, kurie yra atsiųsti įdarbinimo įmonės, ID-korteles turi parūpinti jas įdarbinusi ir atsiunturi į darbo vietą įmonė.

Užsakymą gali atlikti asmuo, paskirtas įmonės ir turintis jos įgaliojimus. Šis asmuo turi būti įdarbintas įmonėje, kurios įgaliojimu užsakinėja ID-korteles.
Jei turite sunkumų užsiregistruoti kaip ID-kortelių užsakytojas, daugiau informacijos  www.arbeidstilsynet.no/byggekort/bestillingsinfo

Kaip užsakyti ID-kortelę

Užsakymas atiliekamas dviem etapais. Pirmiausia reikia užsiregistruoti kortelės užsakytojui.  Kai užsakytojas užsiregistravo ir gavo užsakytojo ID, galima užsakinėti korteles. Daugiau informacijos www.arbeidstilsynet.no/byggekort/bestillingsinfo


Atsiųstos paraiškų anketos, užpildytos su klaidomis ar kuriose nenurodytas užsakytojo ID, bus sunaikintos Jums apie tai nepranešant.


Jei negausite jokios informacijos per dvi savaites, paskambinkite Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK) informacijos telefonu  820 77 306

Kiek kainuoja ID kortelė

Id-kortelė kainuoja 131,56 kronas, įskaitant PVM.

Yra ne viena agentūra, siūlanti statybų pramonės įmonių darbdaviams pagalbą užsisakant ID-korteles. Iš princijo mes neturime prieštaravimų, jei  naudojamasi tokiomis paslaugomis. Darbo inspekcija, tačiau, perspėja, kad žinutės iš tokių ID-kortelių užsakymo procese dalyvaujančių agentūtų negalioja kaip čekis ar patvirtinimas, kad pradėtas ID-kortelių užsakymo procesas.

Galioja ir Darbo inspekcijos pripažįstamas tik čekis ir ID-kortelė iš firmos Oberthur Technologies (tidl NORSIK).

Jei Jūsų prašymas ID-kortelei gauti buvo atmestas

Svarbiausios priežastys, dėl kurių atmetami prašymai.

Galiojimo laikotarpis

ID- kortelė išduodama tam laikotarpiui, kuriam asmuo yra įdarbintas, bet ne ilgiau nei dvejiems metams.

Šis dviejų metų apribojimas yra nustatytas tam, kad kortelėje įrašyti duomenys būtų kuo tikslesni.

Jei darbo santykiai nutraukiami ar kortelės galiojimo laikas pasibaigia, darbdavys turi pasirūpinti, kad ID-kortelė būtų siunčiama Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK) sunaikinimui.

ID kortelių sunaikinimo tvarka
Jei darbiniai santykiai nutraukiami, darbuotojas kortelę turi grąžinti darbdviui. Darbdavys ar atsakingas už kortelių užsakymą asmuo turi registruotis puslapyjewww.byggekort.no ir pažymėti jog kortelė sunaikinta (makulert). Tai galima padaryti tokiu būdu:
 • Įeiti į internetinį puslapį www.byggekort.no
 • Įvesti kortelės užsakytojo ID ir slaptažodį
 • Surasti kortelę grafoje  «Mine Kort» iš pažymėti kortelę kaip sunaikintą (makulert)
Po to kortelė turi būti siunčiama Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK) sunaiikinimui:

Oberthur Technologies
Byggekort
Postboks 8113
4060 Stavanger

Jei įmonė nuperkama arba susijungia su kita įmone, ar kaip kitaip reorganizuojama, darbuotojams turi būti išduotos naujos kortelės.


Patarimas: norint užstikrinti, kad darbininkas, nutraukęs darbo santykius su įmone, nesinaudoja buvusia ID kortele darbams kitose įmonėse, būtų protinga įvesti užstatą, kuris atiduodamas, kai grąžinama ID kortelė.

Kortelės savininko atsakomybė.

ID kortelė yra asmeninė ir negali būti perduota kitiems. ID kortelė naudojama identifikuoti asmenis, atliekančius darbą statybvietėse ir ji negalioja kaip asmens tapatybės dokumentas.

Būdami statybvietėje, visi darbuotojai turi su savimi turėti ID kortelę. Kortelė, šito paprašius, turi būti rodoma:

 • Darbo inspekcijai ir naftos bei dujų pramonės inspekcijai
 • Saugos atstovams ir regioniniams saugos ombudsmenams
 • Saugos, sveikatos ir darbo aplinkos priežiūros koodinatoriams (pagal Statybos darbų aktą)
 • Įmonei, atliekančios statybvietėje darbą darbinių užduočių derinimo ir saugos srityje (pagal dabo kodekso 2-2 str.)

ID kortelės praradimas

Praradus ID kortelę, ar jei ji buvo pavogta, būtina nedelsiant pranešti darbdaviui. Darbdavys ar individuali įmonė turi nedelsiant pranešti  Oberthur Technologies (tidl. NORSIK), kad kortelė būtų paskelbta negaliojančia ir išduota nauja kortelė.

Jei prarastą kortelę atgaunate, o jau gauta nauja kortelė, pamestąją nedelsiant siųskite  Oberthur Technologies (tidl. NORSIK) sunaikinimui.

Kas prižiūri jog, šio įsako būtų laikomasi?

Kad būtų laikomasi nsutatytos tvarkos, prižiūri Darbo inspekcija ir Naftos bei dujų pramonės inspekcija.

Nuobaudos neturintiems ID kortelės

Darbdavys ar individuali įmonė, neaprūpinusi savo darbuotojų ir savęs pačių ID kortelėmis, gaus Darbo inspekcijos įpareigojimą jomis apsirūpinti. Jei darbdavys ar individuali įmonė nepaiso Darbo inspekcijos įpareigojimo, įmonės veikla gali būti sustabdoma iki tol, kol ID kortelėmis bus apsirūpinta. Ypatingais piktybinių pažeidimų atvejais gali būti pranešama policijai ir baudžiama laisvės atėmimimu iki 3 mėnesių.

Darbuotojai ar individuali įmonė gali būti baudžiami, jei turima jų kortelė perduodama kitiems.

Ar galima pradėti dirbti dar negavus ID kortelės

Darbo inspekcija gavo ne vieną nsusiskundimą iš darbuotojų, jog jie neleidžiami į darbo vietą, nes neturi ID kortelės. Mes pabrėžiame, jog yra tokių įmonių, kurios susiduria su problemomis, parūpindami savo darbuotojams ID korteles. Taip atsitinka dėl to, kad jie užtrunka, kol užsiregisturoja būtinuose regitruose. Jei darbdavys gali pateikti dokumentus, jog procesas norint užregistruoti ar registruose, ar ID korteles išduodančioje firmoje, savo įmonę ir savo darbuotojus  yra pradėtas, Darbo inspekcija ir užsakovas (statybos rangovas) privalo į tai atsižvelgti. Nuo registracijos pradžio iki galutinio kortelių išdavimo neturėtų užtrukti ilgiau, nei vienas mėnuo. Tuo laikotarpiu, t.y. nuo tada, kai pasiunčiama paraiška dėl ID kortelių iki kol jos gaunamos,  dirbti nedraudžiama.


Laikini dokumentai, kurie gali atstoti ID kortlelę kol ji dar neišduota:

1) jei darbas užtrunka tokį trumpą laiką, kad neįmanoma gauti ID kortelės per laiką kol jis atliekamas. Tai liečia:

 • Darbuotojus iš užsienio, turinčius trumpalaikes vienkartines darbo užduotis. Tuomet reikia turėti  formos RF-1199 formos kopiją ar išrašą iš Altinn.no kur nurodyta darbo užduoties trukmė.
 • Pavaduojantiems darbuotojams per atostogas
  Reikia turėti dokumentą, nurodantį darbo užduoties trukmę (darbo kontraktas).

2) Neseniai įsidarbinusiems darbuotojams

 • Naujiems darbuotojams, turintiems tik gimimo datos numerį ar D-numerį (laikiną). 
  Reikia turėti dokumentą, nurodantį kada pradėta dirbti ir t.p. (nebūtina) išrašą iš Altinn.no apie pranešimą Aa registrui. Jei turite kvitą iš Oberthur Technologies (aksč. NORSIK), kad išduotas kortelės užsakytojo numeris, tai laikoma galiojančiu dokumentu, jog kortelių užsakymo procesas yra pradėtas.
 • Naujai įdarbinti užsienio darbuotojai, turintys darbdavį – Norvegijos įmonę. 
  Reikia turėti patvirtintą paraiškos dėl mokesčių kortelės kopiją (tai galioja tol, kol gaunamas D-numeris ir galima rašyti paraišką dėl ID-kortelės gavimo).
 • Naujai įdarbinti darbuotojai norvegiškose įmonėse 
  Reikia turėti patvirtintą paraiškos mokesčių kortelei gauti kopiją, kol bus duotas D-numeris  ir kol galima teikti paraišką ID-kortelei.
 • Užsienietis darbuotojas, siųstas užsienio įmonės
  Reikia turėti RF-1198 patvirtintą kopiją (kol gaunamas D-numeris ir teikima paraiška ID-kortelei)
3) Darbuotojas pagal NAV programą. 
Reikia turėti kontrakto tarp NAV ir darbdavio kopiją ar kokį kitą patvirtinimą iš NAV.

Kokias Jūsų teises numato Įstatymas dėl asmeninės informacijos

Įstatymasdėl asmeninės informacijos suteikia Jums eilę teisių.(lovdata.no).

Du kan kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om en blir rettet
I utgangspunktet skal virksomheten av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Datatilsynet anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten om noe er feil. 

Virksomheten skal slette eller sperre opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og helselovgivningen.

Pagrindinis Įstatymo  dėl asmeninės informacijos principas yra tas, kas asmuo informaciją apie save didžiąja dalimi kontroliuoja pats. Asmuo privalo sužinoti, jei kas apie jį gauna asmeninę informaciją, kadangi keliami reikalavimai ir apribojimai, jei informacija apie asmenį suteikiama kitiems ar ji naudojama kitaip. 

Teisė tikrinti informaciją

Įstatymo dėl asmeninės informacijos 18, 19 ir 20 str.(lovdata.no). In English (from the Data Inspectorate at datatilsynet.no).

Teisę tvarkyti infornaciją turi Darbo ir integracijos ministerija. Darbo inspekcija yra pavaldus šiai institucijai valstybinis administracinis organas, o Ministerijos vardu korteles išduoda Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK).

Ši informacija reikalinga Jums kaip darbuotojui ir Jūsų darbo sąlygoms nustatyti, siekiant jog Jūs jaustumėtės saugiai, ir kad išduodant ID-kortelę niekas kitas negalėtų pasinaudoti Jūsų identitetu.

Jūsų darbdavys paskyrė atsakingą už kortelių užsakymą asmenį, gaunantį darbdavio turimą informaciją apie Jus ir suteikiantį ją kortelių gamintojui. Ta informacija – tai vardas, pavardė, asmens numeris ir tautybė. Taip pat šis asmuo matys Jūsų nuotrauką ir parašą, kuris turi būti ant kortelės.

Pagal Asmeninės informacijos įstatymo 19 str, 1 dalį, c raidę, šią informaciją jūs privalote suteikti laisvanoriškai, kita vertus, Jūs negalėsite gauti ID-kortelės šios informacijos nesuteikdamas.

Jūs galite kreiptis į Obethur Technologies ir sužinoti, kokią informaciją ši firma apie Jus turi, Jums privalo duoti atsakymą per 30 dienų.

Klaidų taisymas, informacijos naikinimas ar blokavimas

Jūs galite reikalauti, kad neteisinga ar trūkstama informacija būtų ištaisyta. Paprastai darbdavys tokią trūkstamą ar neteisingą infomaciją ištaiso savo priemonėmis. Institucijai, dirbančiai su dideliu kiekiu informacijos, nėra lengva pastebėti, jog kažko trūksta, ar yra klaidų. Todėl Informacijos inspekcija pataria aktyviai naudotis teise tikrinti informaciją ir informuoti tarnybas, jei informacija užrašyta neteisingai.

Įmonė naikina arba blokuoja duomenis, kurie nebereikalingi registravimui. Tai negalioja, jei informacija saugojama sutinkamai su kitais įstatymais, pvz. Buhalterinės apskaitos įstatymu ar Sveikatos priežiūros įstatymu.

Korteles išduodanti institucija Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK)

Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK) teikia informaciją dėl ID-kortelių telefonu: 820 77 306 (kaina – 14 kronų už minutę, skaičiuojant nuo tada, kai atsiliepia tarnautojas). 
Ši paslauga prieinama tik iš norvegiškų numerių.

Atsakoma į klausimus:

 • Kaip užsiregistruoti kortelių užsakytojui
 • Padeda nustatyti užsakytojo ID, jei negavote el.paštu laiško
 • Kaip užsakyti ID- kortelę internetu
 • Kaip užpildyti anketas
 • Kodėl paraiška dėl ID-kortelių buvo atmesta
 • Kaip naudotis puslapiu, kuriame užsakomos kortelės
 • Kaip užsakyti korteles iš naujo
 • Kas daroma, kai kortelė prarandama ar darbuotojas nebedirba
 • Kas daroma, jei įmonė yra registruota kaip nemoki

Didžioji dalis šios informacijos yra puslapyje www.byggekort.no

Darbo inspekcija

Darbo inspekcijos informacija telefonu: 815 48 222

Kreipiantis telefonu gali teikti ilgai laukti, dėl to mes patariame siųsti el.laišką byggekort@arbeidstilsynet.no, ir mes į jį atsakysime kaip galima greičiau.

Darbo inspekcija atsako į šiuos klausimus:

 • Informacija apie įsaką dėl ID-kortelės
 • Kas privalo turėti ID-kortelę
 • Kas atsakingas už ID-kortelės parūpinimą
 • Kaip užsiregistruoti kaip kortelių užsakytojui
 • Kaip užpildyti anketas
 • Kodėl paraiška dėl ID-kortelės buvo atmesta
 • Kas daroma, kai kortelė prarandama ar darbuotojas nebedirba
 • ID-kortelių išdavimo patikrinimas
 • Jei Jūs privalote kreiptis per darbo inspekciją 
  (perskaitykite pirmiau www.arbeidstilsynet.no/byggekort/registerkrav)


Papildomos informacijos apie ID-kortelės užsakymą rasite:
www.arbeidstilsynet.no/statybininkokortele/informacijauzsakantiems
Papildomos informacijos apie reikalavimą registruotis oficialiuose registruose rasite:www.arbeidstilsynet.no/statybininkokortele/reikalavimairegistruotis
Informacija apie kas atsakingas už ką: 
www.arbeidstilsynet.no/statybininkokortele/kontaktineinformacija

ID-kortelės užsakymui: www.byggekort.no.
Užsakymo puslapį tvarko Oberthur Technologies (anksčiau – NORSIK), kurie kontroliuoja atsiųstą informaciją ir su valdžios institucijų įgaliojimais išduoda ID-korteles.

Daugiau informacijos lietuvių kalba skaitykite čia.


Šaltinis: www.arbeidstilsynet.no


Naujienos 27. spalio - Filmas „Laikinai jūsų“
„Pagalba Norvegijoje“ buhalterinė apskaita pristato tikrų įvykių įkvėptą filmą „Laikinai Jūsų“.

Miestas

Data

Laikas

Nuoroda bilietams

Asker

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Askim

08/12

20:15

Pirkti bilietus

Bergen

10/12

18:00

Pirkti bilietus

Bodø

09/12

18:00

Pirkti bilietus

Drammen

09/12

21:00

Pirkti bilietus

Grimstad

09/12

18:30

Pirkti bilietus

Halden

08/12

19:30

Pirkti bilietus

Haugesund (Tysvær)

10/12

19:00

Pirkti bilietus

Hønefoss

08/12

21:00

Pirkti bilietus

Hønefoss

09/12

18:30

Pirkti bilietus

Kongsberg

09/12

18:30

Pirkti bilietus

Lillehammer

09/12

21:30

Pirkti bilietus

Lillestrøm

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Molde

09/12

19:00

Pirkti bilietus

Moss

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Oslo (Storo)

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Sandefjord

08/12

20:40

Pirkti bilietus

Sandnes

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Sandvika

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Sarpsborg

09/12

20:30

Pirkti bilietus

Ski

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Skien

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Sotra

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Tønsberg

08/12

20:00

Pirkti bilietus

Trondheim

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Ullensaker

03/12

20:30

Pirkti bilietus

Ålesund

08/12

20:30

Pirkti bilietus

Tyzeris: laikinai-jusu-2023-teaser-nuo-lapkricio-24-d_05fcd2d874.mp4

„Laikinai Jūsų“ – tikrais faktais paremto Kanados lietuvio Antano Šileikos romano bestselerio ekranizacija. Tai – ne tik brangiausias lietuvių gamybos metų filmas, tačiau ir vienas techniškai sudėtingiausių: dalis detektyve regimų istorinių lokacijų buvo atkurtos virtualioje aplinkoje, nes iki šių dienų jų nėra išlikusių. Komfortas akims – laikmečio estetika, autentiški kostiumai ir įtraukiantis atmosferinis laukas, kuriame entuziastingai daužomi ir biliardo rutuliai, ir gyvenimai.

1920-ųjų Kaunas, laikinoji sostinė. Vos prieš du metus nepriklausomybę atgavusi jauna valstybė Lietuva siekia išlikti gyva grobuoniškame Europos žemėlapyje. Jos naujoji istorija kuriama paprastomis rankomis, kurios kepa spurgas, krauna kontrabandos vagonus, kelia taures legendiniame „Metropolyje“, pasirašo slaptus dokumentus, užtaiso ginklą ar fotoaparatą, liudijantį ne tik laikmečio salonų puošnumą, bet ir pogrindžio žiaurumą.

Buvęs caro kontržvalgybos agentas Justas Adamonis grįžta į Kauną, tikėdamasis pamiršti kraupią praeitį. Tačiau buvusių šnipų nebūna. Jis gauna naują užduotį paslapčių, korupcijos ir išdavysčių

ersmelktame Kaune, kuriame niekuo negali pasitikėti. Slaptasis agentas Adamonis jau patyręs pasirinkimo tarp meilės ir pareigos skausmą, bet likimas ir vėl apnuogina jo silpnybę, kai periferijoje pasirodo vitališka antros eilės pusseserė Lilė.

Lipdamas ant kulnų grėsmę keliančiam priešui, jis vis gyliau grimsta į asmeninę dramą.

Žanras: Istorinė drama, detektyvas

Sukurta: Lietuva

Režisierius: Ramūnas Rudokas

Vaidina: : Simonas Storpirštis, Justina Nemanytė, Dainius Kazlauskas, Agnė Šataitė, Ramūnas Rudokas, Nerijus Gadliauskas, Šarūnas Datenis, Karolis Kasperavičius, Akvilė Žirgulytė ir kiti

 

Kino teatruose nuo: 2023/11/24

Trukmė: 1h 30 min

Cenzas: N-18

Kalba: lietuvių, be anglų kalbos subtitrų