Nodokļi

Personām, kuras ir reģistrējušās kā Norvēģijas pastāvīgie iedzīvotāji un nodokļu maksātāji, ir jāmaksā nodokļi no visiem saviem ienākumiem un īpašuma. Personai jāmaksā nodokļi Norvēģijā, ja tā Norvēģijā dzīvo ilgāk nekā 183 dienas 12 mēnešu laikposmā vai ilgāk nekā 270 dienas 36 mēnešu laikposmā.

 

Personām, kuras pietiekami ilgi nedzīvo Norvēģijā, lai saskaņā ar nodokļu noteikumiem tiktu traktētas kā pastāvīgie iedzīvotāji, arī obligāti jāmaksā nodokļi par Norvēģijā nopelnītajiem darba un citiem ienākumiem.

 

Latvija ar Norvēģiju ir noslēgusi konvenciju par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu, tādēļ, ja maksājat nodokļus Norvēģijā, Latvijā maksāt nodokļus nevajadzēs. Nav svarīgi, vai Jūsu tiešais darba devējs ir Norvēģijas vai Latvijas uzņēmums, tik un tā nodokļus no Jūsu saņemtās algas, ja ienākumi tiek saņemti no Norvēģijas, vienmēr vajadzēs maksāt Norvēģijā.

 

Darba devējs atskaita nodokļus no algas pirms tās izmaksāšanas. Nododiet darba devējam nodokļu kartiņu, kolīdz to saņemsiet – grāmatvedis Jums piešķirs nodokļu tarifu. Ja nodokļu kartiņu neiesniegsiet, darba devējam vajadzēs 50% algas atskaitīt nodokļiem. Tādā gadījumā pārmaksa tiks atmaksāta turpmākajos gados.  Ļoti svarīgi ir saglabāt visas algas lapiņas, kuras saņemtas no darba devēja – tas būs galvenais pierādījums, ka maksājāt nodokļus.

 

Norvēģijas nodokļu sistēma ir progresīva. Tas nozīmē, ka, jo lielāku algu saņemsiet, jo lielāks nodokļu tarifs Jums tiks piemērots. Nodokļus mazina Jūsu saistības ar banku (aizdevumi), ceļa izdevumi tiem, kas pastāvīgi nedzīvo  Norvēģijā un uztur laulāto vai bērnu. Nodokļu atvieglojumi tāpat tiek piemēroti pirmajos divos strādāšanas Norvēģijā gados, tādā gadījumā Jūsu neapliekamā summa tik palielināta par 10% no gada bruto darba algas.

 

Norvēģijā darba devējam ir pienākums atrēķināt ienākumu nodokli no tavas aprēķinātās darba algas un samaksāt to Nodokļu iestādei. Bet, ja darba devējs to nav izdarījis, Jums pašam kā algotam darbiniekam tas ir jāizdara. Tāpēc ir ļoti svarīgi pieprasīt darba algas lapiņas un saglabāt tās, jo tas ir vienīgais pierādījums, ka ienākumu nodoklis tika aprēķināts no Jūsu darba algas. Tikai tās iesniedzot, Jums nevajadzēs pašam maksāt ienākumu nodokli. Norvēģijas Nodokļu inspekcija nodokļu piedzīšanas jautājumos sadarbajas ar citām valstīm. Nelīdzēs aizbraukšana no Norvēģijas uz neatgriešanos. Rēķins samaksāt ienākumu nodokli Jums tiks atsūtīts caur Latvijas nodokļu inspekciju.

Ienākumu deklarācija

Pārmaksātos nodokļus varat saņemt, aizpildot nodokļu atmaksas formu līdz 30. aprīlim, uzņēmumiem elektroniskā veidā – līdz 31. maijam. Nodokļu deklarāciju saņemsiet aprīlī pa pastu. 

 

Ienākumu deklarāciju ir iespējams aizpildīt uz papīra vai internetā. Ja nolemjat nodokļu deklarāciju pildīt internetā, piesakiet pieslēgšanās PIN kodus, kuri tiks atsūtīti nedēļas laikā. Jūsu dzīvesvietas adresei vajadzētu sakrist ar adresi, kuru reģistrējāt policijā vai SUA (Ārvalstu darba ņēmēju apkalpošanas centrs). PIN kodus pasūtiet  šādos veidos:

lapā www.skatteetaten.no → Selvbetjening → Bestill PIN-koder → Bestill brev med PIN -koder,

sūtiet SMS uz numuru 02111. Ziņas lauciņā ierakstiet PINKODER un pēc atstarpes 11 ciparu Norvēģijas personas kodu.

Nodokļu deklarācija, kuru saņemsiet pa pastu vai atradīsiet internetā, ir prelimināra. Ja neko neizlabosiet, tiks uzskatīts, ka piekrītat preliminārajam nodokļu aprēķinam. Neaizmirstiet ierakstīt ienākumus par visu pagājušo gadu, pārbaudīt samaksātos nodokļus, piemērot atvieglojumus.

 

Vairāk informācijas meklējiet www.skatteetaten.no, www.taxnorway.no.